Európsky pohár v cyklistike telesne a zrakovo postihnutých prinesie cez víkend dopravné obmedzenia

253
Ilustračné foto: spv.sk

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v dňoch:

12.09.2020 (sobota) – od 11.30 h do 14.00 h.

bude na ceste II. triedy č. 507 úsek Lednické Rovne (Hunty Fish) – Horovce a na cestách III. triedy č. 1949, 1951 a 1953 v úsekoch Horovce – Kvašov – Lednica – Dolná Breznica – Lednické Rovne (Hunty Fish), úplná uzávierka týchto úsekov ciest

13.09.2020 (nedeľa) – od 10.15 h do 12.30 h.

bude na ceste II. triedy č. 507 v úseku STC Púchov – Lednické Rovne (čerpacia stanica spol. Slovnaft a.s.), úplná uzávierka tohto úseku cesty, z dôvodu konania športového podujatia „Európsky pohár v cyklistike telesne a zrakovo postihnutých“ (cestný pretek a časovka).

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri plánovaní ciest v rámci ktorých verejnosť využíva tieto úseky ciest, zohľadnili vyššie uvedené krátkodobé dopravné obmedzenia, sledovali dočasné dopravné značenie a rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.

Zdroj: Krajské riaditeľstvo PZ v Trenčíne