Život v CSS – Kolonka počas pandémie corona vírusu

257

Život v sociálnom zariadení počas bežného roku plynie ako u každého z nás doma. Väčšinu vecí máme zautomatizované a berieme mnoho denných aktivít, plánov a povinností za samozrejmé. Od marca tohto roku sa nám veľa vecí zmenilo – predovšetkým pohľad na život, našu slobodu, životné priority a plány do budúcna. Prišla pandémia COVID-19 a od toho času sa veci, aktivity i vzťahy zmenili. Vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii si čoraz viac uvedomujeme, akí sme každý jeden dôležitý pre toho druhého v súkromí, ale hlavne v pracovnom prostredí.

V našom zariadení sme nemali mnoho času rozmýšľať ako ochrániť našich klientov, ktorí sú naozaj tou najzraniteľnejšou skupinou ľudí. Prioritou bolo v začiatkoch zamedziť riziku nákazy v zariadení a pretrváva dodnes. Život v zariadení sa nezastavil ani na chvíľku a všetky služby klientom sa poskytujú a sú šité na mieru individuálne podľa každého klienta bez ohľadu, či je krízový stav alebo nie. Všetky poskytované služby ako ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť, stravovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít zamestnancami vedú k spokojnosti klienta.

Asi najťažšie opatrenie pre klientov je zákaz návštev. V ponímaní pandémie je toto opatrenie najúčinnejšie, zároveň najbolestivejšie. Organizujeme veľa aktivít v zariadení, aby sme klientom vytvorili úsmev na tvári a zároveň ich myseľ zamestnali. Organizujeme opekačky, výlety do okolia, ručné práce v ergodielni, boli sme aj na hríboch. Zabezpečujeme telefonické kontakty s rodinami. Počas leta sa nám podarilo vytvoriť okrasnú záhradu v areály zariadenia. Pomohli nám dobrí ľudia z Lomu v Ladcoch, ktorí nám sponzorsky darovali a doviezli okrasné skaly a štrk. Navštívili sme viackrát kúpele v Nimnici, mesto Púchov, Lednické Rovne, chodíme do verejnej knižnice a mnoho ďalších výletov do okolia.

V septembri sme, žiaľ, opäť museli sprísniť opatrenia na zabránenie vzniku rizika nákazou COVID-19, keďže sa v našej oblasti začala zhoršovať epidemiologická situácia. Napriek nepriazni pandémie sa naše vzťahy v zariadení ešte viac utužili, s klientmi sa každé ráno stretávame na rannej komunite, kde sa preberá, čo sa bude diať v ten deň, či sú nové opatrenia, alebo čo by si priali kúpiť, čo im chýba a podobne. Ranná komunita je odrazový mostík pre zamestnancov, aby vedeli, čo kto aktuálne potrebuje, komu čo nakúpiť a ako sa počas dňa s klientmi zabaviť. Zamestnanci v zariadení sú pre mnoho klientov jedinou rodinou, ktorá im sprostredkúva lásku, objatie, pohladenie a mnoho krát vypočutie i poradenie.

V zariadení máme vytvorené tímy, teda každý zamestnanec má na starosti určitý počet klientov, o ktorých sa stará, aby im nič nechýbalo. Týmto eliminujeme pocit samoty u klientov a zároveň zastupujeme rodiny, keď nemôžu prísť, hlavne v krízových obdobiach ako je aj teraz. Chápeme, že v tomto období sa rodinní príbuzní klientov musia plne spoľahnúť na nás zamestnancov a dôverovať nám vo všetkých oblastiach. Sme vďační za túto dôveru a veríme, že bude i naďalej pretrvávať. Našou snahou je, aby aj nie len rodiny klientov, ale aj verejnosť bola informovaná o dianí v sociálnych zariadeniach v pandemickom období. Väčšina sociálnych zariadení, ako aj to naše má vlastnú kuchyňu, kde varíme domácu stravu z čerstvých potravín, jedálny lístok je veľmi pestrý a samozrejme v ňom nechýbajú ovocie, zelenina a aj maškrta.

Veríme, že aj druhú vlnu COVID-19 zvládneme aj vďaka rešpektovaniu našich opatrení zo strany rodín a návštev. Najdôležitejšie je, aby návštevy prišli s rúškom, a aby prichádzali po nahlásení sociálnym pracovníčkam, aby nedošlo k stretu s inou návštevou. Naše zariadenie poskytuje 50-tim klientom svoje služby a preto je našou snahou, aby sa mohli vystriedať rodiny všetkých klientov bez ohrozenia šírenia COVID-19. Ďakujeme všetkým, ktorí chápu naše opatrenia a zodpovedne k nim pristupujú.

Kolektív CSS – Kolonka