Európsky týždeň mobility 2017 v Púchove

225

Európsky týždeň mobility (ETM) sa koná každý rok od 16. do 22. septembra s cieľom povzbudiť samosprávy, aby zaviedli a podporovali opatrenia udržateľnej mestskej mobility, aby vyzvali svojich obyvateľov využívať pre prepravu multimodálnu dopravu (peši, bicyklom či hromadnou dopravou) – alternatívy osobných motorových vozidiel.

Slovenská agentúra životného prostredia, rezortná inštitúcia Ministerstva životného prostredia SR koordinuje na Slovensku program kampane Európsky týždeň mobility na národnej úrovni. Téma EURÓPSKEHO TÝŽDŇA MOBILITY 2017 je „Čistá, zdieľaná a inteligentná mobilita“. Pri propagácii tejto témy sa dôraz kladie na dosiahnutie cieľa cesty, často za nižšie náklady pre jednotlivca i spoločnosť, ako v prípade použitia súkromného vozidla.

Motto kampane 2017 je: Zdieľanie vás dostane ďalej!

Mesto Púchov je tiež zapojené v projekte ETM. Priebežne plní podmienky, ktoré postupne môžu skvalitňovať život obyvateľov používajúcich iné dopravné prostriedky, ako sú automobily. V meste boli obnovené autobusové zastávky, boli upravené bezbariérové vstupy na prechody pre chodcov, vznikla nová zóna na Sedlišti a pod. Novinka je, že sa žiaci na kurzy korčuľovania a plávania môžu prepravovať autobusovou dopravu ADP Púchov. Zlepšil sa tiež systém zliav pre niektoré skupiny obyvateľov, ktorí využívajú autobusovú dopravu a pod.

Pri príležitosti ETM 2017 bola ZŠ Mládežnícka zapojená aktivitou pre žiakov 4. ročníka Najpomalší zvíťazí. Žiaci súťažili v jazde na bicykli vo vymedzených dráhach, ktoré mali absolvovať za čo najkratší čas. Víťazom súťaže sa stal Matúš Šulík 2. miesto Christopher Urban a 3. miesto Lucia Chovancová.

Touto cestou ďakujem Mgr. Ľ. Lukáčikovej, Mgr. T. Hlouškovej, Mgr. Z. Rosinovej, PaedDr. M. Guzmovej, Mgr. M. Hercegovej, Mgr. N. Hrnkovej , Mgr. J. Kubiritovej za pomoc pri prezentácii projektu ETM 2017.

Mgr. Miroslav Bučko, poslanec MsZ a koordinátor DPNB 2017