Kedy sa skončí zdĺhavé obsluhovanie zákazníkov púchovskej pošty?

1386

V poslednom období sa nám v redakcii množia sťažnosti občanov na preplnenosť a zdĺhavé obsluhovanie zákazníkov púchovskej pošty.

Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. sa 26. septembra 2017 obrátil v mene dvadsiatich podnikateľských subjektov, ktorých zastupuje listom na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, z ktorého vyberáme:

„Na teritóriu mesta Púchov je len jedna pošta, ktorá absolútne nezvláda vybavovať poštové služby pre podnikateľov a obyvateľov mesta. Pracovníčky pošty sú permanentne vystavované kritike až ostrým slovným invektívam, ktorých bývam dennodenne svedkom. Čakacie doby sa pohybujú v desiatkach minút. Pred prepážkami sa vytvárajú rady, ktoré mávajú viac ako 30 ľudí. V letných mesiacoch je tam nedýchateľné prostredie, čo sťažuje prácu aj samotným pracovníčkam. Problém nie je v pracovníčkach pošty, prípadne neobsadení prepážok. Vidím ho v silnej koncentrácii zákazníkov a nedostatočnej kapacite pošty.

Na základe analýzy okolitých miest, ktorú som vykonal, som zistil, že Považská Bystrica a okolie (cca 45.000 obyvateľov) má hlavnú poštu a ďalších šesť expozitúr, Dubnica nad Váhom a okolie (cca 25.000 obyvateľov) má hlavnú poštu a ďalšie dve expozitúry. Púchov a okolie (cca 23.000 obyvateľov) má len jednu poštu.

Vážený pán generálny riaditeľ, na základe horeuvedených skutočností si Vás dovoľujem požiadať o prijatie účinných opatrení, ktoré pomôžu kritickú situáciu na pošte v Púchove riešiť z hľadiska krátkodobého i dlhodobého, obdobnou formou ako v okolitých mestách otvorením expozitúry, napr. v niektorom z nákupných centier, prípadne inou racionálnou formou.“

List adresovaný vedeniu Slovenskej pošty s podobným obsahom poslal už pred dvoma rokmi primátor mesta Mgr. Rastislav Henek. Napriek určitým prísľubom zo strany vedenia pošty sa doteraz nič neudialo. Preto je každá ďalšia iniciatíva zo strany podnikateľov, občanov a vedenia mesta veľmi žiadúca. Reagujú aj poslanci mestského zastupiteľstva. Napríklad poslanec Ing. Daniel Lako sa 2. októbra 2017 emailom obrátil so sťažnosťou na vedenie pošty:

„V prílohe Vám posielam fotografiu denného viac ako 30-minútové čakania na pošte v Púchove. Som poslanec MsZ a situácia je pre občanov neznesiteľná, hlavne pre ZŤP, ktorí si musia vystáť nekonečnú radu, aby sa dostali k okienku. V Púchove v minulosti bola pošta Púchov 2. Prečo sa zrušila? Pritom bola na lukratívnom mieste s parkovaním áut priamo pred dverami pošty Púchov 2. Mesto má k dispozícií priestory, kde by pošta Púchov 2 mohla byť umiestnená. Žiadam Vás o stanovisko, ako chcete riešiť súčasný stav na pošte v Púchove.“

Môžeme len dúfať, že kompetentní ľudia v Slovenskej pošte sa zobudia a zlú situáciu na púchovskej pošte začnú riešiť.