Fašiangový sprievod v uliciach Dolných Kočkoviec

341

Dňa 15. 2. 2020 sa v Dolných Kočkovciach uskutočnil fašiangový sprievod, ktorý je rozlúčkou s obdobím zábav a veselosti. V sprievode ste mohli stretnúť rôznorodé masky sprevádzané živou hudbou heligónkárov. Obyvatelia obce sa tak mohli opäť zabaviť v spoločnosti fašiangového sprievodu, kto mal chuť si aj zatancoval, zaspieval. Veľké poďakovanie za prípravu a zorganizovanie sprievodu patrí členom Dobrovoľného hasičského zboru Dolné Kočkovce a tiež všetkým účastníkom, ktorí prišli a zapojili sa do sprievodu a postarali sa o zábavu. Vyvrcholením fašiangov bude pochovávanie basy, ktoré sa uskutoční dňa 25. 2. 2020 o 18:00 hod. v miestnom kultúrnom dome. Okrem fašiangovej zábavy si návštevníci budú môcť tiež pochutnať na tradičnej škvarenine. Každý návštevník je srdečne vítaný.

Martin Dolinský, starosta obce