ZMOS vyzval parlament nepodporiť vládne návrhy

146

Vyhlásenie ZMOS k mimoriadnej schôdzi parlamentu z dňa 17.2.2020:

Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s mimoriadnou schôdzou Národnej rady Slovenskej republiky konštatuje, že parlament by mal problémy, ktoré trápia obyvateľov riešiť priebežne, systematicky a s mierou poznania dopadov.

Združenie miest a obcí Slovenska považuje zvolanie mimoriadnej 58. schôdze Národnej rady Slovenskej republiky za legitímne a rešpektuje právo legislatívnej iniciatívy aj tesne pred voľbami do parlamentu. Avšak, ako sociálny partner nesúhlasí s tým, aby predmetom rokovania najvyššieho zákonodarného zboru 12 dní pred riadnymi parlamentnými voľbami boli predmetom schvaľovania zákony, ktoré majú preukázateľné výrazné ekonomické dopady na stabilitu verejných financií a štátneho rozpočtu, ktorý považujeme za základný ekonomický zákon štátu a ako taký potrebuje stabilitu zohľadňujúcu reálne finančné možnosti Slovenskej republiky.

Združenie miest a obcí Slovenska vníma zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze ako hazard s dôverou aj budúcnosťou Slovenska. Zároveň upozorňuje, že ZMOS pred každými komunálnymi voľbami výrazne aktívne komunikuje s mestami a obcami, aby tesne pred voľbami – v období pred ustanovujúcim rokovaním zastupiteľstiev, neprijímali rozhodnutia so zásadnými ekonomickými, hospodárskymi a sociálnymi dopadmi na samosprávy. Preto sme prekvapení, že takáto situácia nastáva na úrovni vlády Slovenskej republiky a parlamentu.

Myslíme si, že každý z bodov rokovania je dôležitý a nie je možné od neho oddeliť finančné dopady. Preto by všetky tieto vládne návrhy mali byť predmetom riadneho pripomienkového konania s priestorom na vyjadrenie argumentov, faktov a postojov relevantných sociálnych partnerov. Mestá a obce na Slovensku majú priame skúsenosti s mnohými zákonmi, ktoré neboli predmetom rokovania na úrovni sociálnych partnerov a cítime ich mnohé negatívne dopady.

V tejto súvislosti chceme apelovať na poslankyne a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, aby na mimoriadnej parlamentnej schôdzi nepodporili vládne návrhy zákonov a preukázali tak mieru spoločenskej zodpovednosti a dôstojne viedli predvolebnú kampaň.

Branislav Tréger, predseda ZMOS
Zdroj: zmos.sk