Púchovskí včelári rokovali

637

Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov Štefana Závodníka Púchov sa v nedeľu 17.2.2020 stretla na svojej výročnej členskej schôdzi. Správu výboru ZO o činnosti organizácie v roku 2019 predniesol predseda Milan Janco, ktorý v nej uviedol:

„Po chudobnom období znášok za posledné 3–4 roky sa včelárska sezóna 2019 ukazovala veľmi dobre. Bohužiaľ našu radosť pokazila silná melicitóza, tzv. cementový med, ktorý mali včelári veľký problém vytočiť a mnohí ho nemohli ani po viacnásobnom točení a striekaní vodou dostať von z rámikov. Takýto med sme mali po oblastiach od jari až po neskorú jeseň. Problém mali včelári, ktorí nechali takýto med v plodiskách, pretože pre včely je ťažko stráviteľný a ak včelstvo na takomto mede náhodou prežije, na jar ma určite silnú nozematózu a je značne zdevastované.

Jeseň nám priniesla teplo, menej peľu a značný problém s klieštikom, ktorého bolo vo včelstvách nadmerné množstvo. Aj ti včelári, ktorí liečili svoje včelstvá už počas júla a augusta, mali problém s udržaným včelstiev. Prejavovalo sa to v septembri a októbri značnými rabovkami včelstiev až následným kolapsom včelstiev a na koniec prázdnym úľom…

V posledných rokoch prežíva naše včelárstvo veľké zmeny. Žiaľ všetky sú negatívne. Začínajú sa silne prejavovať následky širokého použitia systémových pesticídov v našom poľnohospodárstve, čo má za následok úhyn včiel a ostatného hmyzu. Súčasné poľnohospodárstvo nie je schopné fungovať bez chemickej ochrany rastlín. V praxi to vyzerá tak, že keď sa jeden druh systémových pesticídov zakáže pre svoje negatíva, výrobca ponúkne ďalší, ešte zákernejší, ešte viac skryto pôsobiaci. Tento problém s chémiou nám sťažujú ešte nezodpovedné poľnohospodárske farmy, ktoré si hája svoju ekonomiku a striekajú plodiny aj mimo bezletového času včiel v rozpore s nariadeniami a zákonom. Bohužiaľ, včelári sú pri tomto bezmocní a niekedy je lepšie nemať repku takéhoto farmára v dolete svojich včiel.

Meniaca sa klíma spolu s používaným pesticídov v poľnohospodárstve nám decimuje včelstvá, prináša kopu nepredvídateľných problémov a sklamaní. Do tohto vstupuje problém s klieštikom a následne s virózami, ktoré podľa najnovších zistení už medzi sebou mutujú a fungujú vo veľkej symbióze s klieštikom. Teplá jeseň a teplá zima núti matky neustále plodovať, čo nám veľmi sťažuje zdravotnícke zásahy do včelstiev. Pokiaľ nevieme včas zastaviť plodovanie matky a dostať včelstvo do bezplodového stavu, liečime ho zbytočne, neefektívne a včelstvo ide do svojej záhuby. Toto sa naplno prejavilo aj v roku 2019.

V poslednom období je obrovský problém dostať včelstvá do požadovanej sily, udržať ich vo vyhovujúcej sile a kondícií počas včelárskeho roka. Nevedia ho už zvládnuť ani dobrí včelári. Ešte väčší problém je pripraviť včelstvá v dobrej kondícií bez klieštika na zimu. Bohužiaľ, včeláriť tak, ako sme včelárili pred 10–15 rokmi, už nejde. Musíme viac študovať, porovnávať sa, musíme sa viac venovať včelstvám, musíme ich zodpovedne liečiť, kŕmiť, podnecovať a obnovovať. Musíme zabudnúť na drancovanie a tzv. dojenie včelstiev, musíme zabudnúť na našu ekonomiku len rýchleho predaju medu, ale musíme viac včelstvám dopriať pohodu a nevystavovať ich stresu.“

V roku 2019 si púchovskí včelári pripomenuli významne včelárske výročie – 100 rokov založenia prvého včelárskeho spolku v Púchove. Túto historickú udalosť si pripomenuli v auguste minulého roku na tradičnej včelárskej akcii, včelárskej nedeli púchovského regiónu. Členská základňa základnej organizácie sa za jeden rok zväčšila zo 151 včelárov a 1.659 včelstiev (2018) na 179 včelárov a 1.665 včelstiev (2019). Výbor ZO po viacročnom úsilí spustil do prevádzky svoju webovú stránku http://puchov.vcelari.sk. V závere správy predseda ZO Milan Janco vyslovil želanie, aby predvolebné 100%-né zvýšenie štátnej dotácie na opeľovaciu činnosť (4 eurá na včelstvo), ktorú nedávno vyplatilo ministerstvo pôdohospodárstva, zostalo zachované aj ďalšie roky. Rokovanie včelárov prišla pozdraviť aj primátorka mesta Katarína Heneková, ktorá im poďakovala za ich prospešnú prácu a popriala veľa úspechov.

Slavomír Flimmel