Fiktívna (?) faktúra na technických službách

1054

Padlo ďalšie trestné oznámenie. Tentokrát pre podozrenie na fiktívnu faktúru za školenie zamestnancov Podniku technických služieb mesta Púchov o ochrane pred požiarmi. Školenie za 3845,28 eur sa malo podľa objednávky a faktúry (vystavených na firmu ŠAMO AKTIV, s. r. o. ) a prezenčnej listiny uskutočniť 19. 9. 2014. Firma ŠAMO AKTIV na základe objednávky fakturovala podniku technických služieb uvádzanú sumu za prenájom priestorov, videoprojekciu, ozvučenie a občerstvenie v súvislosti s realizáciou školenia požiarnej ochrany.

Trestné oznámenie na konateľa a riaditeľa Podniku technických služieb mesta Púchov Jána Krajčoviča podal prokurista spoločnosti Miloš Svoboda: „Po nástupe do funkcie prokuristu podniku technických služieb som začal v rámci efektivity ekonomiky spoločnosti s preverovaním dokladov, zmluv, výpisov z účtov. Pri kontrole ma zaujala faktúra z roku 2014 za školenie o ochrane pred požiarmi v hodnote 3845,28 eur, ku ktorej nebol priložený originál prezenčnej listiny s menami a podpismi zúčastnených, ale len kópia. Podľa tejto prezenčnej listiny sa malo školenia zúčastniť 59 osôb, teda celá firma. Pri overovaní som zistil, že nik zo zamestnancov sa školenia požiarnej ochrany v daný termín (19. 9. 2014) nezúčastnil.“ Zamestnanci podniku technických služieb tento fakt potvrdili podpisom pod čestné prehlásenie, že sa v inkriminovaný deň žiadneho školenia v priestoroch firmy ŠAMO AKTIV v Lazoch pod Makytou nezúčastnili.
O tomto zistení prokurista M. Svoboda informoval primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva. Podľa jeho názoru súčasný konateľ naplnil skutkovú podstatu trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, prípadne skutkovú podstatu subvenčného podvodu tým, že umožnil vyplatenie financií firme, ktorá predmetné služby (prenájom priestorov a občerstvenie za účelom vykonania školenia požiarnej ochrany) podniku technických služieb nikdy neposkytla.
Priestor na vyjadrenie sme dali aj súčasnému konateľovi PTSMP Jánovi Krajčovičovi, pre ktorého bola informácia o podaní trestného oznámenia za údajnú fiktívnu faktúru prekvapením. Bližšie vyjadrenie nám neposkytol s tým, že o záležitosti nemá informácie a momentálne je po operácii na „péenke“.
Žiadosť o vyjadrenie sme zaslali aj jednému z konateľov firmy ŠAMO AKTIV, Romanovi Svatoňovi, ktorá predmetné školenie podniku technických služieb fakturovala. Do nedeľného večera sme nezaznamenali žiadnu odpoveď.
-tam-