Pestrá činnosť púchovských dobrovoľných hasičov

791

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ) patrí k najstarším kontinuálne fungujúcim organizáciám na Slovensku. Ten púchovský oslávil v minulom roku už 140. výročie svojho založenia a jeho aktivity sú veľmi pestré.

Volaní i k „ostrým“ zásahom

DHZ Púchov funguje ako dobrovoľná nezisková organizácia z viac ako 100 členmi, pričom približne tretinu zboru tvoria ženy. Ak by ste sa i vy chceli stať členmi dobrovoľných hasičov, mali by ste dovŕšiť vekovú hranicu 15 rokov. „Ak ešte nevlastníte občiansky preukaz, tak neplatíte členský poplatok,“ upresnil predseda DHZ Púchov Michal Koukal. Púchovskí dobrovoľníci patria pod organizáciu Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky, ale Púchov ďaleko prekračuje hranicu 500 obyvateľov, tak ich povinnosťou je vytvoriť samostatnú mestskú jednotku. „Keďže vznikli štátni hasiči, ku každému požiaru sú volaní oni, pričom v minulosti volali nás. My robíme výjazd vtedy, keď nám zavolá operačné stredisko. Tiež sme podriadení primátorovi mesta, ktorý nás môže vyslať k nejakej udalosti,“ vysvetľuje M. Koukal.

Dohliadajú na bezpečnosť mestských podujatí

Hlavnými aktivitami zboru dobrovoľných hasičov je zásahová činnosť pri požiaroch, povodniach, prípadne iných živelných katastrofách a to zahŕňa i zdravotnú pomoc. Takou sa myslí napríklad ošetrenie ľudí, ale i znesenie zraneného človeka na nosidlách, či pomoc pri zásahu v ťažko dostupnom teréne“ upresnil a doplnil predseda DHZ Púchov. Súčasťou práce dobrovoľníkov z hasičskej stanice je udržiavanie hasičskej techniky v potrebnej technickej kondícii. „V rámci projektu cezhraničnej spolupráce sme získali novú cisternu MAN a dopravný automobil Peugeot, no máme i staršie vozidlá, akou je táto Avia,“ ukazuje na stred garáže Michal Koukal a zároveň dodáva, popýšiť sa môžeme historickým vozidlom Walter, zakúpeným v roku 1932, ktorý je i dnes funkčný.“ Zbor dobrovoľných hasičov môžu obyvatelia vidieť i pri niektorých podujatiach mesta ako napríklad požiarna asistencia pri Vatre oslobodenia, ktorá sa zapaľuje na konci apríla v Horných Kočkovciach, na jarmokoch a iných kultúrnych mestských akciách.

Už 50. ročník o pohár primátora

Dobrovoľní hasiči sa zúčastňujú aj „ostrých“ výjazdov, kde asistujú profesionálnym záchranným zložkám. „Minulý rok sme boli privolaní napríklad na požiar smetiska pri Sverepci, či k haseniu prístrešku v Streženiciach. Cvičíme i taktické postupy, ako v uplynulom roku v podnikoch YURA, CONTINENTAL a simuláciu hasenia lesného požiaru pri ukončení projektu cezhraničnej spolupráce,“ vymenoval náročné pracovné aktivity zboru Koukal. Dobrovoľní hasiči v rámci prevencie vykonávajú pravidelnú kontrolu budov podľa vypracovaného plánu mesta.
Receptom na úspešné viac ako 140-ročné fungovanie hasičského zboru v meste je prístup členov k tradíciám, medzi ktoré patrí i organizovanie súťaže o Putovný pohár primátora mesta Púchov. „Súťaž pred hasičskou zbrojnicou sa začala organizovať rok po jej postavení a v tomto kalendárnom roku pripravujeme už okrúhly 50. ročník,“ avizuje M. Koukal.

Vychovávajú nasledovníkov

Dobrovoľní hasiči sa venujú a rozvíjajú i športové aktivity detí, ktoré pripravujú na rôzne súťaže. Prostredníctvom nich získavajú deti návyky a zručnosti pre zásahovú činnosť. V kategóriách jednotlivcov sa muži a dorastenci zúčastňujú súťaží po celom Slovensku i v Čechách. Michal Koukal neopomenul ani dievčatá a deti: „Dorastenky začali behať na súťažiach jednotlivcov v disciplíne 100 m cez prekážky, zatiaľ čo deti behávajú na trati 60 m cez prekážky.“ V Slovenskej hasičskej lige na 60 m dosahuje púchovská hasičská omladina úspechy, ako napr. 1. miesto v kategórii mladšie dievčatá a tiež zisk titulu Majster Slovenska. Majstrami republiky sú i muži a „prípravkári“ v kategórii 60 m cez prekážky. Víťazi – Tomáš Kucej, Alexander Ridzik, Tereza Srogončíková, Lucia Putalová a Alžbeta Mešová boli za úspešnú reprezentáciu ocenení na uplynulom nedeľnom výročnom valnom zhromaždení púchovského dobrovoľného hasičského zboru.

-pam-

Deti získavajú prostredníctvom súťaží ďalšie návyky a zručnosti pre zásahovú činnosť.
Deti získavajú prostredníctvom súťaží ďalšie návyky a zručnosti pre zásahovú činnosť.

 

Dobrovoľní hasiči pomáhajú i pri stavaní mája na pešej zóne.
Dobrovoľní hasiči pomáhajú i pri stavaní mája na pešej zóne.

 

Oprava historického vozidla Walter v garáži požiarnej zbrojnice.