Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm 2019

49

Nadmerná spotreba, neuvedomelé správanie, neúcta k prostrediu, negatívny dopad priemyselného pokroku v kontraste s nedotknutou divočinou, prírodou, ktorá je dokonalým architektom a zároveň tichým svedkom zániku. Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm prináša v utorok 17. septembra 2019 do Kina Púchov dokumentárne filmy, ktoré vás motivujú k zmene. Nebude chýbať sprievodná diskusia venovaná problematike odpadov, inšpiratívni rečníci, či Junior festival pre základné a stredné školy.

Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm na Slovensko každoročne prináša široký výber celosvetovo oceňovaných dokumentárnych filmov zahraničnej i domácej produkcie. V rámci celoročnej TOUR je snahou organizátorov prostredníctvom dokumentárnych snímok a sprievodných aktivít zvyšovať v regiónoch Slovenska environmentálne povedomie. „Festivalové filmy ukazujú nielen krásu a moc prírody, odľahlé miesta doposiaľ nepoznačené ľudskou činnosťou, ale aj presný opak, negatívny dopad našej každodennej spotreby na životné prostredie. Ľudí však nechceme strašiť, chceme im priniesť informácie a motivovať ich k zmene, možno trošku varovať. Je potrebné sa poučiť zo zlých návykov a naštartovať v sebe zmenu,‘‘ informuje o charaktere podujatia riaditeľ festivalu Peter Lím.

Festivalové podujatie v Púchove víta aj primátorka mesta Katarína Heneková: „Naozaj zmysluplných podujatí, ktoré sa schovávajú pod nálepkou ekológia, v skutočnosti nie je až tak veľa. Preto som rada, že jedno také našlo svoje zázemie práve v Púchove. Veľa z nás sa v súčasnosti viac alebo menej snaží žiť ekologicky, pretože si uvedomujeme ekologické hrozby pre svet. A tak sa usilujeme aspoň separovať papier, sklo, plasty. Stále je to však v našom meste veľmi malý podiel na vytvorenom odpade. Ak budeme separovať viac, zaplatíme menej za uloženie a likvidáciu odpadu. To, akým spôsobom sa správame k životnému prostrediu, sa nám už v blízkej budúcnosti vráti a nie je pravdou, že za všetko môžu len veľké koncerny a korporácie. Tie častokrát len reagujú na náš pohodlný a konzumný spôsob života. Som rada, že festival Ekotopfilm – Envirofilm, na ktorého príprave mesto Púchov veľmi aktívne spolupracovalo, tieto témy poctivo reflektuje.“

Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm odštartuje v utorok ráno 17. septembra 2019 v Divadle Púchov programom pre vopred prihlásené základné a stredné školy. V rámci Junior festivalu sa deti pomocou filmového plátna a sprievodných aktivít naučia ako chrániť životnému prostredie. Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť v Kine Púchov. Filmový program od 16:00 do 21:30 prináša široké spektrum tém. Nenechajte si ujsť jedinečné zábery vlčej svorky v nehostinnej tundre, naučte sa predchádzať vzniku odpadov, vyriešte dilemu udržateľného stravovania, predstavte si život bez hmyzu alebo sa inšpirujte príbehom odhodlanej aktivistky, novodobej Johanky z Arku. Program je doplnený o diskusiu Odpady boli, sú a budú, ale čo s nimi?, kde sa návštevníci o 18:00 dozvedia viac o situácii s odpadmi v Púchove. V rámci sprievodných aktivít budú pre návštevníkov festivalu pripravené tematické stanovištia zamerané na problematiku odpadu, ďalej tvorivé dielne pod vedením Centra voľného času Včielka, stánok bezobalového obchodu EKO komôrka, stánok s čapovanou drogériou Bublinka a stanovište so zastúpením žiakov ZŠ Mládežnícka.

Vstup na festival je voľný.

Viac informácií o programe nájdete na:

www.ekotopfilm.sk/puchov