Zdravá dávka vitamínov

143

Po zapojení do súťaže v projekte „Čerstvé hlavičky“, ktorú vyhlásila spoločnosť Kaufland a vďaka registrácii nákupných bločkov rodičov detí našej školy sa ZŠ Mládežnícka stala jednou zo 67 výherných škôl v rámci Slovenska.

Cieľom projektu je naučiť deti zdravšiemu stravovaniu konzumáciou čerstvej zeleniny a ovocia, ktorej pravidelný prísun do školy zabezpečí práve spoločnosť Kaufland. Prvé ovocie žiaci našej školy dostali hneď druhý deň školského roku, v utorok 3.9. 2019. Krásne jablko Golden Delicius prišiel osobne našim žiakom odovzdať pán riaditeľ pobočky Kaufland z Púchova. Všetkým 633 žiakom jabĺčko chutilo, doplnilo potrebné vitamíny a zlepšilo náladu. V nasledujúcich týždňoch sa tešíme na ďalšiu dávku ovocného alebo zeleninového prekvapenia. Ďakujeme.

ZŠ Mládežnícka,
Foto: S. Flimmel