Fotoreportáž z letných investičných akcií mesta

212

Rozsiahla rekonštrukcia ZŠ Gorazdova:

Rekonštrukcia komunikácií na Dvoroch:

Oprava chodníkov na Námestí slobody a Komenského ulici:

Rekonštrukcia cesty na Zábrehu:

Rozšírenie spevnených plôch na parkovanie na Pribinovej ulici:

Rekonštrukcia ciest a chodníkov v Horných Kočkovciach: