Na Chmelinci sa športovalo

183

Začiatkom augusta prijali pozvanie na športové hry do CSS – Chmelinec Púchov aj klienti z DSS -Nosice, CSS – Kolonka a CSS – Lednické Rovne. Na štyroch stanovištiach si mohli vyskúšať svoju fyzickú zdatnosť a šikovnosť. Pri poslednom rozvíjali tvorivosť a fantáziu pri aranžovaní prírodného materiálu na vopred pripravené podložky. Za splnené úlohy boli odmenení pečiatkami a medailami. Každé zariadenie si na pamiatku odnieslo i ďakovný list. Po športových výkonoch chutilo aj občerstvenie, ovocie a kávička. Hoci bolo teplo, nechýbal ani tanec, spev a dobrá nálada.
-mv-