Fotoreportáž z prác na vnútrobloku Ferka Urbánka

175

V júni boli ukončené práce na rekonštrukcii vnútrobloku Ferka Urbánka.

Stav pred rekonštrukciou:

Rekonštrukčné práce:

Stav po ukončení rekonštrukčných prác:

MsÚ Púchov