Asfaltovanie pri garážach na sídlisku pri Makyte

163

Koncom júna bolo ukončené asfaltovanie predtým odvodnených prístupových ciest ku garážam na sídlisku pri Makyte.

Prinášame fotografie pred a po rekonštrukcii ciest:

MsÚ Púchov