Generálny riaditeľ Slovenskej pošty odpovedal na žiadosť Púchovčanov

1017

Prezident Združenia podnikateľov regiónu Púchov doc. Ing. Vladimír Taraba, PhD. sa 26. septembra 2017 obrátil v mene dvadsiatich podnikateľských subjektov, ktorých zastupuje, listom na generálneho riaditeľa Slovenskej pošty. Minulý týždeň dostal na svoju žiadosť odpoveď.

V liste V. Tarabu sa píše: „Na teritóriu mesta Púchov je len jedna pošta, ktorá absolútne nezvláda vybavovať poštové služby pre podnikateľov a obyvateľov mesta. Pracovníčky pošty sú permanentne vystavované kritike až ostrým slovným invektívam, ktorých bývam dennodenne svedkom. Čakacie doby sa pohybujú v desiatkach minút. Pred prepážkami sa vytvárajú rady, ktoré mávajú viac ako 30 ľudí… Vážený pán generálny riaditeľ, na základe horeuvedených skutočností si Vás dovoľujem požiadať o prijatie účinných opatrení, ktoré pomôžu kritickú situáciu na pošte v Púchove riešiť z hľadiska krátkodobého i dlhodobého, obdobnou formou ako v okolitých mestách otvorením expozitúry, napr. v niektorom z nákupných centier…“ List adresovaný vedeniu Slovenskej pošty s podobným obsahom poslal už pred dvoma rokmi primátor mesta Mgr. Rastislav Henek, podobne sa so sťažnosťou 2. októbra 2017 obrátil na vedenie pošty poslanec MsZ Ing. Daniel Lako.

Generálny riaditeľ Slovenskej pošty Ing. Róbert Gálik, MBA vo svojom liste vysvetľuje, že v Púchove je zabezpečené poskytovanie poštových služieb v rámci požiadaviek na kvalitu univerzálnej služby, ktoré stanovil Úrad pre reguláciu elektronickej komunikácie a poštových služieb. Mesto Púchov by malo podľa týchto požiadaviek nárok na druhú poštu až vtedy, keď by počet jeho obyvateľov vzrástol nad 20.000, pričom v súčasnosti je ich menej ako 18.000. Napriek poklesu počtu obyvateľov Púchova Slovenská pošta zaznamenala mierne stúpajúci trend v počte obslúžených zákazníkov. Preto s účinnosťou od 1. októbra 2017 zriadila nové pracovné miesto priehradkového zamestnanca a sprístupnila ďalšiu priehradku zákazníkom v čase od 10:30 do 17:30 hod. Slovenská pošta pri porovnaní počtu obyvateľov na počet pôšt v rámci 71 krajských a okresných miest zistila, že mesto Púchov je na 3. mieste so zabezpečením poštových služieb s najvyšším počtom obyvateľov na jednu poštu. V tomto roku Slovenská pošta zriaďuje novú poštu v Žiari nad Hronom, v nasledujúcom období sa bude venovať situácii v meste Senec a až následne príde na rad mesto Púchov.