Úspech žiakov ZUŠ na Čarovnej flaute

445

Čarovná flauta patrí medzi najväčšie súťaže v hre na drevené dychové nástroje na Slovensku. Hlavným organizátorom súťaže je Základná umelecká škola Vendelína Habovštiaka v Nižnej a občianske združenie PRO ARTE pri ZUŠ V. Habovštiaka v Nižnej.

V dňoch 22.-25. novembra sa uskutočnil 16. ročník tejto celoslovenskej súťaže, ktorej sa zúčastnili aj traja žiaci púchovskej ZUŠ – Andrej Majerko a Vanesa Rovenská z triedy Michaely Janikovej a Adam Čvirik z triedy Petra Jurisa. Samotná súťaž je rozdelená na dve časti – hra na zobcovej flaute a hra na ostatné drevené dychové nástroje (priečna flauta, klarinet, saxofón, hoboj a fagot). Podľa slov členov poroty už samotná účasť na tejto súťaži hovorí o vysokej individuálnej úrovni súťažiacich. Na súťaži ako je Čarovná flauta sa neobjaví nikto kto nevie hrať. V konkurencii niekoľkých desiatok súťažiach sa žiaci našej ZUŠky umiestnili nasledovne:
Andrej Majerko v 3. kategórií s čestným uznaním,
Vanesa Rovenská v 5.A kategórií na 3. mieste,
a Adam Čvirik v najvyššej 5.B kategórií na 1. mieste.

A nakoniec netreba zabudnúť pochváliť korepetítorky – učiteľky ZUŠ Máriu Jašurdovú a Danielu Sadloňovú, ktoré našich súťažiach sprevádzali.

Text a foto: ZUŠ