Hasiči v kraji zachránili majetok za viac ako 700.000 eur

102

V priebehu mesiaca december 2020 uskutočnili príslušníci Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji celkom 262 výjazdov.
Z tohto počtu bolo najviac – 83 technických zásahov. Nasledovalo 61 zásahov pri dopravných nehodách, 58 výjazdov k požiarom a 38 ekologických zásahov. Okrem toho hasiči v priebehu uplynulého mesiaca vykonali 20 požiarno-previerkových cvičení a 2 výjazdy k udalostiam, pri ktorých napokon zasahovať nemuseli.
Priame škody v dôsledku udalostí za mesiac december boli vyčíslené na viac ako 134.000 EUR. Uchránené hodnoty v dôsledku zásahovej činnosti príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v Trenčianskom kraji predstavovali v sledovanom období hodnotu viac ako 709.000 eur.

KR HaZZ Trenčín