História mužského volejbalu v Púchove (1970 – 1993)

1210

Volejbal patrí v našom meste spolu s futbalom a hokejom k najobľúbenejším športom. Púchovskí volejbalisti sa zaslúžili svojimi úspechmi a majstrovskými titulmi o šírenie dobrého mena Púchova po celom Slovensku a aj za jeho hranicami.

V roku 1970 Mesto Púchov oslavovalo 50. výročie vzniku organizovaného športu. Záujem o šport v meste sa v tomto čase sústreďoval hlavne na futbal. Šport v Púchove riadila v tom čase Telovýchovná jednota Gumárne Púchov (TJ G1M). Celý šport financoval materský podnik Gumárne 1. mája Púchov. Keďže Telovýchovná jednota vytvárala veľmi dobré podmienky pre šport, bolo len na športovcoch, ako sa dokázali zorganizovať a so svojim športom začleniť pod TJ G1M. Takto vznikol i volejbalový oddiel. Rozhodla sa ho založiť skupinka amatérskych volejbalistov na oslave narodenín Ivana Štefku 10. marca 1970.

1970
Prvým predsedom volejbalového oddielu sa stal František Jurovčík. Vtedajší káder tvorili: hrajúci tréner I. Štefko, F. Jurovčík, J. Mazák, D. Krošlák, V. Galánek, J. Šulc, J. Klementík a vedúci družstva J. Hachlinec.
Družstvo mužov dosahovalo už v úvode svojej činnosti dobré výsledky, čo značne napomohlo propagácii volejbalu. Družstvo mužov pod vedením trénera I. Štefku štartuje v r. 1970 v Župnom majstrovstve, ktoré vyhráva a postupuje do krajskej súťaže, kde pôsobí do roku 1973.

PN_volej_history_2

1971
Postupne sa členská základňa rozšírila a oddiel zakladá i ženskú zložku. Časom bolo treba omladiť oddiel, preto sa začalo pracovať s mládežou a vznikajú družstvá staršieho dorastu.
Chlapcov si pod patronát vzal J. Krošlák a dievčatá začala trénovať L. Eliášová. K popularite volejbalu v Púchove prispeli i výborné výsledky existujúceho celku mužov. Dievčatá však po štyroch rokoch so svojou činnosťou končia. Dorastenci pracujú naďalej, a to hlavne vďaka Milanovi Strmenskému, ktorý sa ich ujíma na púchovskom gymnáziu.

1972
V tomto roku sa rozširuje výbor volejbalového oddielu (VO) a novým predsedom je zvolený Ing. Ján Kaššovic. Členmi výboru sa stávajú J. Hachlinec, I. Štefko, J. Mazák, V. Jelčic, V. Adamec, M. Strmenský, Ing. M. Kudla, Ing. F. Láncoš, L. Sobolič, L. Kalma, M. Hajský, O. Drobný, D. Lipták, A. Panáček, P. Vidan, J. Bôžik a J. Jelčic. Družstvo mužov sa umiestňuje na 3. mieste.

PN_volej_history_4

1973 – 1974
Družstvo mužov v r. 1973 postupuje do krajského preboru, kde pôsobí až do roku 1979. V nasledujúcom roku sa umiestňuje na 3. mieste v kraji. Rozbieha sa naplno spolupráca s mládežou a výberom mladých chlapcov. Vzniká perspektívne žiacke družstvo: M. Kvasnica, F. Láncoš, Ľ. Zbudila, M. Pastorek, P. Rosina, T. Crkoň, P. Kučík, K. Moško, L. Karas, S. Flimmel, L. Dvorský, V. Marko a ďalší. Družstvo pracuje pod vedením trénera I. Štefku, asistenta V. Žiaka a vedúceho Ľ. Soboliča. Viacerí hráči neskôr tvorili chrbtovú kosť celku družstva Púchova, účastníka 1. slov. národnej ligy.

1975
Družstvo mužov sa umiestňuje na 4. mieste. Kvalitnou prácou si oddiel vyslúžil dôveru nadriadených orgánov SFV a ČSZTV a je poverený organizovaním viacerých celoštátnych športových akcií, ako napr. finále mužov vo volejbale ČSSR. Postupom času narastá členská základňa a oddiel má 135 členov. Vzniká celok žien a pod vedením M. Ondrišíkovej a M. Prekopa vyhráva okresnú súťaž, v ktorej štartuje ďalšie tri ročníky. Po rozhodnutí výboru VO o zrušení ženskej zložky prechádza na rekreačný volejbal a postupne zaniká.

PN_volej_history_5

1976 – 1979
Družstvo mužov pod vedením Š. Gašpara a F. Láncoša sa umiestňuje na 8. a 11. mieste. Mladší dorast začína účinkovanie na volejbalovej scéne pod vedením F. Láncoša, Záleského a Strapku. Volejbalový oddiel bol v r. 1977 poverený organizáciou kvalifikácie do Majstrovstiev ČSSR. Mladší žiaci pod vedením trénera Š. Eliáša v r. 1978 získavajú 1. miesto na Majstrovstvách Slovenskej republiky.

1980
Družstvo sa zúčastňuje kvalifikácie o postup do II. ligy. V tomto období reprezentujú hráči prevážne domáci odchovanci: F. Jurovčík, J. Šulc, L. Galánek, F. Řezníček, J. Čibenka, R. Vata, D. Záleský, M. Makovič, P. Bobík, J. Guniš, V. Veteška, J. Zehnal, J. Fečanin, J. Fialka, V. Žiak, M. Haver, J. Nahálka, J. Gajda, V. Lezsay, P. Pospíšil, P. Baránek, J. Martiš, M. Gabčo, a P. Gabčo.

1981
Po víťazstve v II. Lige muži hrajú prvú SNL, kde skončia tretí. Družstvo v 80-tych rokoch pracuje pod vedením trénera I. Štefku za asistencie postupne viacerých asistentov Gašpar, Láncoš, Vojnar. Predsedom oddielu J. Kaššovic, vedúcim družstva bol J. Hachlinec a masérom K. Moško. Družstvo tvorili hráči: J. Vágner, V. Vojnar, F. Božok, I. Kolařík, J. Vlk, K. Švácha, M. Kováč, L. Halanda (dnešný prezident SVF), J. Tandler, J. Kováčik, M. Crkoň, D. Balážik, P. Moravčík, V. Meszároš, D. Nébus, Z. Cikrdle, Š. Richtárik, S. Gabčo, J. Bernátek, R. Krcho, L. Kudroň, I. Fuljer, R. Chocholák, L. Váša, T. Ballay.

PN_volej_history_3

1982 – 1990
V 80-tych rokoch sa výbor posilňuje o ďalších funkcionárov: S. Panvica, V. Žiak, V. Veteška, J. Guniš, J. Körmendi, K. König, F. Calpaš a F. Čerňanský. Mužstvo skončí na medailových miestach v rokoch 1985 (bronz) a 1987 (striebro). Medzi úspechy dorastencov možno prirátať postup do 1. dorasteneckej ligy v roku 1984, o čo sa pričinili Štefan Marinič a neskôr Ladislav Dvorský.
V 1. SNL pôsobia muži 11 rokov a ligu konečne vyhrávajú v rokoch 1988 a 1990, ale nedarí sa im postúpiť cez silných českých súperov do vyššej súťaže. V roku 1988 nepostúpili cez VŠ Praha a v roku 1990 cez TJ Vítkovice. V tomto období začína pracovať „B“ družstvo mužov, ktorí štartujú v II. lige.

1991
Muži opäť vyhrávajú I. SNL a postupujú priamo do I. Federálnej ligy. Ako nováčik pôsobia veľmi úspešne, keď obsadzujú 7. a 6. miesto a zároveň dvakrát 2. miesto v Slovenskom pohári. TJ Gumárne reprezentovali: P. Bella, R. Dvoran, J. Kováčik, R. Krcho, M. Kvasnica, Z. Haver, P. Tandler, L. Kudroň, L. Váša, I. Fuljer, R. Chocholák,E. Gábor, D. Čelko, S. Sereda (Ukrajina), R. Paljonis (Litva), M. Capcara, T. Ballay. Predsedom Volejbalového oddielu bol J. Kaššovic, trénerom I. Štefko, asistentom F. Božok, vedúcim J. Hachlinec a masérom K. Moško. Okrem ligových povinností sa družstvo mužov zúčastňuje významných zahraničných akcií. Medzi najvýraznejšie úspechy patrí prvé miesto na turnaji v Portugalsku, kde štartuje pod hlavičkou ČSSR B, kde postupne víťazí nad reprezentáciami Izraela, Švédska B a domáceho Portugalska a získava pohár Portugalskej televízie.

1993
V ročníku 1992/93 obsadzuje družstvo mužov 2. miesto v SR a zabezpečuje si historicky prvé vystúpenie v európskej lige Pohára víťazov pohárov proti družstvu Kyjeva. Rozpadom federácie sa mení názov TJ Gumárne na ŠK Matadora zároveň vzniká samostatná Slovenská súťaž – Extraliga. V roku 1993 postupuje družstvo dorastencov pod vedením trénera P. Baránka do II. ligy. O rok neskôr už družstvo postupuje do I. ligy. K tomuto úspechu ich doviedol tréner Š. Marinič a vedúci družstva Ľ. Sobolič.

Volejbalový oddiel od vzniku trénoval a hral súťaže na antukových ihriskách. Koncom 70-tych rokov vybudoval oddiel tri tréningové antukové ihriská vedľa tenisových kurtov, čo pozitívne ovplyvnilo tréningový proces a výsledky v súťažiach. Po postupe do I. SNL začali muži hrať majstrovské súťaže v športovej hale, ktorej kapacita bola 435 miest na sedenie. Na majstrovské zápasy bola hala vždy vypredaná, keď na ne chodilo 500 až 600 divákov.
Takmer celé toto 23-ročné obdobie pracovali vo vedení mužského volejbalu tí istí ľudia: predseda oddielu J. Kaššovic, tréner I. Štefko a vedúci oddielu J. Hachlinec. Za celé obdobie družstvo mužov šesťkrát postúpilo do vyššej súťaže a ani raz nevypadlo do nižšej súťaže. Odchovanci púchovského volejbalu pôsobili a stále pôsobia aj v iných mestách, ako i v reprezentácii SR vo všetkých kategóriách. Poďakovanie za úspešné výsledky v tomto období si zaslúžia okrem realizačného tímu a hráčov aj ich fanúšikovia a hlavný sponzor Gumárne Púchov. Vďaka nemalým finančným prostriedkom, ktoré Gumárne poskytli na rozvoj volejbalu, sa položili dobré základy jeho ďalšieho rozvoja, ktorý vyvrcholil tromi titulmi majstrov SR a úspešným pôsobením v európskych súťažiach. To už však bolo v ďalšej etape – v ére ŠK Matador Púchov.

Spracoval Slavomír Flimmel
Foto: archív Ivan Štefko