Imro Weiner-Kráľ „Pri moste“

202

Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici v roku 2021 opäť pokračuje v kampani Čaro predmetu. Odborní pracovníci múzea predstavujú najzaujímavejšie zbierky z jednotlivých jeho fondov. V mesiaci január priblíži Mgr. Anna Šujanská, kurátorka zbierok z histórie, ďalší zo zaujímavých skvostov uložených v depozitároch múzea. Je ním obraz, akvarel s názvom ´Pri moste´(s rozmermi 51×62 cm, evid. č. 29/H-Vu), ktorý je súčasťou kolekcie výtvarných diel považskobystrického rodáka Imricha Weinera Kráľa.          

Zo skúsenosti vieme, že hodnota človeka býva často docenená až vtedy, keď už nie je medzi nami. Mnohé významné osobnosti sa dostali do povedomia národa až po smrti. Do tejto skupiny zaujímavých a veľmi aktívnych ľudí nepochybne môžeme zaradiť aj výtvarne mimoriadne nadaného maliara, ilustrátora, publicistu, blízkemu okoliu tiež známeho športovca, Imricha Weinera-Kráľa (1901-1978).

Počas života bol mimoriadne činný, umeleckej obci veľmi dobre známy, ale žiaľ najbližším okolím často nepochopený. Narodil sa v Považskej Bystrici, tu aj vyrastal, rád sa sem vracal, i keď častejšie formou výtvarnej tvorby. Maľoval pre svoje potešenie, pre priateľov a známych. Počas života vytvoril množstvo olejomalieb a akvarelov, z ktorých mnohé nachádzame v súkromných zbierkach po celom Slovensku, tiež i v zahraničí. Veľa cestoval, tematicky sa neobmedzoval, maľoval všetko. S Weinerovou tvorbou sa stretávame na rôznych príležitostných výstavách v galériách a múzeách. Výnimkou nie je ani Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici.

Kolekciu obrazov koncom roka 1982 darovala Irena Blühová, dlhoročná partnerka akademického maliara Imricha Weinera-Kráľa, Okresnému národnému výboru (ONV) v Považskej Bystrici – odboru kultúry, pre vtedy vznikajúce Okresné múzeum v Považskej Bystrici. Potvrdzuje to aj zachovalá korešpondencia vedená medzi ňou a ONV v Považskej Bystrici.

V liste zo dňa 31. decembra 1982 píše: “Je pre nás veľkou radosťou, že sme mohli s touto akciou prispieť k zachovaniu umeleckých a historických diel a obohatiť práve zbierky novobudovaného vlastivedného múzea nášho rodiska a tým vyjadriť náš vrelý vzťah k nemu a tým aj k našej vlasti. Stalo sa to práve pri ukončení roka, a preto k vstupu do Nového Vám všetkým tam „pod Manínom“ želám to, čo k spokojnosti, k úspechu a radosti treba!“

V roku 1983 boli obrazy odovzdané Odboru kultúry ONV v Považskej Bystrici a stali sa základom pre budovanie zbierky výtvarného umenia. Získaním súboru obrazov (olejomalieb a akvarelov) sa zbierkový fond múzea doplnil o 62 nových prírastkov z odboru výtvarné umenie.

Obraz ´Pri moste´ patrí do skupiny výtvarných diel, ktoré sú tematicky zamerané na rodisko autora – Považskú Bystricu. Pôsobia skôr ako dokumentácia meniacej sa starej Bystrice na novú. Weinera zrejme na jeho častých potulkách prírodou a blízkym okolím svojho rodiska, upútalo pokojné, oddychové miesto na brehu rieky Váh. A to bola pravdepodobne prvá inšpirácia k namaľovaniu obrazu Pri moste. V skutočnosti krásny letný deň na obraze zvýraznili svetlé žiarivé farby, ktoré autor použil. V popredí obrazu sú namaľované dve mladé rodiny s deťmi, ktoré sa chystajú spustiť čln do vody. V pozadí vidíme dominantu Považskej Bystrice, novopostavený most, ktorý autora zaujal. Preto názov obrazu Pri moste nie je náhodný. Maliar nepriamo upozornil na veľkolepú stavbu Krajinského (Štefánikovho alebo Orlovského) mosta, na ktorú boli Považskobystričania právom hrdí.

Stavebný ruch je štetcom maliara zachytený napríklad aj na ďalších obrazoch: Meniaca sa Bystrica, Nová škola a internát, Tu bude nová nemocnica, Stavba novej hrádze, Mesto rastie I. a II., Nová hasičská stanica a ďalšie.

Mgr. Anna Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici