Cena tepla v meste Púchov v roku 2021 klesne o 15 percent

223

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. ako dodávateľ tepla pre mesto Púchov dostal od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie o výške ceny tepla na rok 2021. Výsledná prepočítaná jednotková cena tepla bude nižšia oproti roku 2020 o 15 %. Celoslovensky sa pritom predpokladá zníženie ceny tepla v priemere o 4%.

Pre Púchovské noviny sa k tvorbe ceny tepla pre rok 2021 vyjadril konateľ spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Ing. Tibor Luhový:

V roku 2020 bola prepočítaná jednotková cena vo výške 95,059 € s DPH za MWh, pričom na rok 2021 dochádza k poklesu na 80,864 € s DPH za MWh. Efektívnym riadením spoločnosti a uskutočnením viacerých úsporných opatrení sa nám podarilo znížiť predpokladané náklady v roku 2020. Z tohto dôvodu očakávame výrazné zníženie skutočnej ceny tepla za rok 2020, čo sa  prejaví znížením ročných nákladov formou dobropisu pre všetkých odberateľov  tepla. Podrobnejšie informácie poskytneme až keď budeme vedieť presné čísla.

Čo malo vplyv na takéto výrazné zníženie ceny tepla?

Výpočet ceny tepla je zložitý proces a vstupuje do neho viacero prvkov. Veľmi dôležitou súčasťou sú nákupy zemného plynu. Počas celého roka monitorujeme burzové ceny a nákupy sa snažíme rozdeliť do viacerých tranží. Tu sa nám podarilo nákupy uskutočniť  v čase, keď boli burzové ceny na nízkych hodnotách. Ďalším prvkom boli úspory v oblasti emisií, kde sme technicko-administratívnymi opatreniami dokázali ušetriť  vysoké finančné sumy a tak isto sa nám to pozitívne premietlo do ceny tepla na rok 2021.

Aká je dnes aktuálna situácia vo vašom podniku a ako zvládate problémy súvisiace s ochorením COVID 19?

Tým, že sme nepretržitá prevádzka a zabezpečujeme  dodávku tepla a teplej vody pre celé mesto, je zdravotný stav našich kľúčových pracovníkov veľmi dôležitý. Spravili sme viaceré opatrenia potrebné na elimináciu šírenia sa vírusu medzi pracovníkmi kotolne. Ešte pred vypuknutím pandémie sa nám podarilo preškoliť dispečerov na kuričov a naopak. Takto sme dokázali zabezpečiť plnú zastupiteľnosť pracovníkov kotolne. Okrem toho sme zabezpečili spojenie so všetkými  200 KOST a vďaka novému softwaru máme zabezpečený nielen kvalitný monitoring, ale dokážeme aj lepšie predikovať prípadné poruchy. 

S. Flimmel