Regionálne testovanie v meste a okrese Púchov

127

Regionálne testovanie v meste Púchov a v okolitých obciach zorganizovala púchovská samospráva počas víkendu 9.–10.1.2021.

Primátorka mesta Púchov informovala o testovaní v utorok 5.1.2021 po obdržaní 30.000 kusov testov od štátu. V ten deň sa do plánovaného testovania zapojili i starostovia z priľahlých obcí s najrozvinutejším priemyslom a najväčším počtom obyvateľom – Lednické Rovne, Dohňany a Beluša. Do štvrtku sa napokon so záujmom o zriadenie odberových miest vo svojej obci prihlásilo ďalších šesť obcí v okrese Púchov – Zubák, Lednica, Dolná Breznica, Streženice, Lysá pod Makytou, Nimnica.

Primátorka mesta Katarína Heneková zorganizovala v spolupráci s viceprimátorom Lukášom Ranikom vo štvrtok 7.1.2021 tlačovú besedu pred Mestským úradom v Púchove, na ktorej spoločne i s niektorými starostami zapojených obcí do víkendového plošného testovania informovali o vytvorení ďalšieho odberového miesta pre zamestnancov spoločností Continental a Gimax. Celkom tak mesto Púchov a deväť obcí vytvorili 26 odberových miest pre občanov mesta a spádových oblastí Púchovského regiónu.

Na tlačovej besede uviedla primátorka mesta, že aktuálna situácia v okrese sa vďaka každodennému fungovaniu mobilných odberových miest o niečo zlepšuje. „Na Silvestra ma potešila správa z Ministerstva vnútra SR a Ministerstva zdravotníctva SR, v ktorej ma informovali o zabezpečení testov pre zorganizovanie regionálneho testovania. Týmto veľmi pekne ďakujem za poskytnuté kvalitné antigénové testy. Som veľmi rada, že aj na základe odporúčaní Mesta Trenčín sa môžeme i my zapojiť do takéhoto testovania a využiť i darované PCR kity od doktora Pavla Čekana, pre následné pretestovanie RT-PCR testami. Oslovili sme aj najväčšie obce v našom meste a som veľmi rada, že až deväť obcí pristúpilo k spolupráci. Situácia v našom okrese bola o niečo ťažšia z toho dôvodu, že naše mesto nedisponuje nemocničným zariadením či vojenskou základňou. Museli sme tak pristúpiť k verejnému obstarávaniu pre zabezpečenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, čo sa nám v utorok vo večerných hodinách úspešne podarilo. Dobrovoľné plošné testovanie súvisí aj s blížiacim sa otváraním škôl a škôlok, preto bude určite skvelé využiť možnosť otestovať sa a zistiť, aký je zdravotný stav v našom meste,“ uviedla Katarína Heneková.

Viceprimátor Lukáš Ranik ďalej dodal: „Som šťastný, že sa nám to po dlhej práci podarilo a verím, že sa nám nadchádzajúcim plošným testovaním podarí krivku zlomiť. Ďakujem taktiež starostom obcí, ktorí sa promptne pridali k nám a verím, že to spoločne zvládneme.“

Odberové miesta v Púchove i v okolitých obciach, ktoré sa zapojili do regionálneho testovania, fungovali bez problémov a uspokojili všetkých záujemcov o testovanie bez zbytočného čakania. Niektoré odberové miesta presiahli počet dvesto otestovaných osôb. Po uzavretí odberových miest v nedeľu večer radnica odprezentovala výsledky testovania na svojom webe. Za celý okres Púchov sa počas tohto víkendu zúčastnilo testovania 12.056 osôb, z tých bolo pozitívne otestovaných 133. Percento pozitivity tak v našom okrese predstavuje 1,1%. V meste Púchov z toho bolo zúčastnených 5.089 osôb a z nich 52 pozitívne testovaných, čo predstavuje mieru pozitivity 1%. Tretinu pozitívne testovaných osôb v našom okrese tvorili občania z iných okresov a v samotnom meste Púchov takmer polovicu pozitívne testovaných.

Po ukončení regionálneho testovania primátorka mesta Púchov Katarína Heneková uviedla: „V prvom rade by som sa chcela poďakovať Vám všetkým, ktorí ste prišli počas tohto víkendu na všetky odberové miesta v rámci púchovského okresu a využili možnosť nielen zistiť svoj osobný zdravotný stav, ale najmä, že ste tým mohli pomôcť zdravotníkom, okolitým nemocniciam, svojim kolegom, poštárkam, učiteľom, policajtom, hasičom a všetkým, ktorých vážna epidemiologická situácia v našom štáte priamo zasahuje a ohrozuje zdravie ich samých a ich blízke osoby. Každý jeden pozitívne testovaný občan, ktorý bol v rámci tohto víkendu zachytený, má obrovský význam, a to nielen pre celý náš región. Týmto spôsobom sme pomohli zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu medzi ostatných. Toto všetko znamená, že testovanie v našom meste, okrese, malo význam.

Ďakujem starostom, Jurajovi Hrišovi, Milanovi Panáčkovi, Jánovi Prekopovi, Lukášovi Pekarovi, Michalovi Ondričkovi, Pavlovi Gelovi, Ladislavu Ďurečkovi, Mariánovi Horečnému, Kamilovi Karasovi, ktorí sa priamo do testovania zapojili, ale aj ostatným starostom v okrese, ktorí svojou aktivitou iniciovali svojich občanov k tomu, aby sa išli otestovať do najbližšieho odberového miesta. Poďakovanie patrí kolegom na mestskom úrade, Ivete Brindzovej, Laure Krošlákovej, Zuzane Brindzovej, Daniele Gabrišovej, Petrovi Barančíkovi, Branislavovi Zrínymu, za ich obetavú prácu nielen počas víkendu, ale aj za prácu počas príprav a organizácie celého testovania.

Veľké ĎAKUJEM pre Vás, koordinátorov odberových tímov, za Vaše nasadenie a samozrejme ďakujem všetkým členom odberových tímov, ktorí ste sa každý deň, dvanásť hodín, venovali našim spoluobčanom. Ďakujem spoločnosti Váš lekár, s.r.o., pod ktorej patronátom pracovali všetci zdravotníci odberových tímov. Zároveň ďakujem Lukášovi Ranikovi a Petrovi Bílikovi za pomoc pri rozvoze obedov, ktoré pripravil tím Dagmar Petrovej z materskej školy Lienka, za čo im veľmi pekne ďakujeme. Viceprimátorovi L. Ranikovi ďakujem za pomoc pri organizácii testovania a veľké ĎAKUJEM patrí Angele Lazorovej, poslankyni MsZ, za jej priame zapojenie ako koordinátorky jedného z odberových miest.

Poďakovanie patrí Podniku technických služieb mesta Púchov za zabezpečenie pravidelnej dezinfekcie odberových miest. Nesmiem zabudnúť prejaviť vďačnosť aj sponzorom, ktorí sa postarali o občerstvenie odberových tímov – Country Saloon a Gimax, spoločnosti OMV a tiež za poskytnutie liečivých mastičiek (Strong Power). I keď to možno nepatrí k problematike tohto víkendu, ale špeciálne poďakovanie patrí doktorovi Ivanovi Balážimu za to, že v časoch, kedy naše mesto i okres „horel“ na konci novembra a v decembri v červených číslach, a nikto nereagoval na našu žiadosť o pomoc, prišiel do nášho mesta, na podnet prednostu Okresného úradu Mariána Herdela, ktorému touto cestou taktiež ďakujem, a zriadil v meste dve mobilné odberové miesta, kde začal testovať občanov nášho okresu a zabránil tak katastrofickému scenáru, ktorý mohol nastať v našom meste. Pridal sa k nemu aj ďalší prevádzkovateľ MOMky, spoločnosť Váš lekár, s.r.o., ktorý v priebehu decembra začal prevádzkovať tretie testovacie miesto. Týmto postupom sa podarilo podľa našich výpočtov pretestovať k dnešnému dňu takmer 15.000 občanov.

Verím, že v nasledujúcich dňoch sa podarí zabezpečiť aj ďalšie mobilné odberové miesto, ktoré bude k dispozícii počas pracovných dní. Najbližšie hodiny budeme venovať príprave RT-PCR pretestovaniu, ktorého sa budú môcť zúčastniť všetci pozitívne testovaní počas tohto víkendu v našom okrese, o čom budú informovaní na základe individuálnej telefonickej informácie. Poďakovanie patrí aj Richardovi Rybníčkovi, Ľubomírovi Danišekovi a Mariánovi Herdelovi za spoluprácu a doktorovi Pavlovi Čekanovi za poskytnutie PCR kitov. Ešte raz ĎAKUJEM a prajem všetkým hlavne veľa zdravia a trpezlivosti do nasledujúcich dní.“

Laura Krošláková