Z práce technických služieb mesta

347

S rozkvitnutými kvetináčmi a zelenými plochami v meste Púchov, pribudli aj ďalšie novinky, o ktoré sa postarali zamestnanci Podniku technických služieb mesta Púchov. Pre občanov pribudli nové lavičky, upravené budú aj dočasné odstavné plochy a zefektívnila sa manipulácia s vyseparovaným papierom.

Podnik technických služieb mesta Púchov sa v týchto dňoch postaral okrem novej flóry v rôznych častiach mesta, aj o umiestnenie nových lavičiek na Mládežníckej ulici. Prínosným pre jeho činnosť bol nákup nového auta na zvoz komunálneho odpadu, staré vozidlo sa využíva na lisovanie a odvoz vyseparovaného papiera pre ďalšie spracovanie priamo k odberateľom. Dopĺňa konateľ PTSM, s.r.o. Miloš Svoboda: „Naši zamestnanci vyrobili násypku s pohyblivým pásom, ktorý nakládku papiera urýchlil a zjednodušil.“

Okrem toho začali v týchto dňoch zamestnanci podniku pracovať aj na úpravách havarijného stavu spevnených plôch na Kolonke, ktoré budú v najbližších dňoch, za priaznivého počasia, odbagrované, vysypané štrkom a zhutnené. Pokračuje Miloš Svoboda: „V dĺžke 26 metrov vzniknú dočasné spevnené plochy, ktoré budú môcť využívať obyvatelia priľahlých bytoviek v tejto miestnej lokalite.“ Jedná sa o prechodné riešenie úpravy plôch, ktorých havarijný stav spôsoboval problémy s parkovaním vozidiel, znečisťovaním priľahlých prístupových komunikácií a občanom výrazne komplikoval voľný pohyb nielen na týchto miestach, ale i v rámci celej lokality.

Laura Krošláková, MsÚ, foto: PTSM