Je ateizmus vždy nezlučiteľný s kresťanskou vierou?

637

V sobotu 28. októbra LAMA School organizovala prednášku „Ateizmus a kresťanstvo“.  Prednášal Mgr. Stanislav Šimkovič, PhD., predstavený Piaristického kláštora v Trenčíne, ktorý študoval teológiu v Ríme a neskôr získal doktorát z fyziky. V prednáške si kládol otázky: Je ateizmus vždy nezlučiteľný s kresťanskou vierou? Nemôže byť jeden pre druhého aj prínosom? Autor v prednáške a v následnej obsiahlej diskusii ponúkol netradičné odpovede na tieto zdanlivo už dávno zodpovedané otázky.

LAMA School ponúka jazykové kurzy s dôrazom na Anglický jazyk, ale jej dlhodobou víziou je vytvoriť priestor pre dospelých, kde by mohli nájsť aj iný druh vyžitia, než len to športové. Snaží sa vytvoriť komunitu ľudí so spoločnými záujmami, ktorí túžia po neustálom osobnostnom raste rôznymi smermi. Okrem jazykov je v LAMA School možné navštevovať kurzy výtvarného zamerania, či zúčastňovať sa stretnutí s hudobníkmi, cestovateľmi a mnohými inými zaujímavými osobnosťami spätými s umením, divadlom, literatúrou a enviromentalistikou.

LAMA School organizuje každý pondelok o 18:00 TeaTime – konverzáciu pre verejnosť. Vždy v stredu o sú 18:00 RecyVeci – tvorivá dielňa, kde záujemcovia vyrábajú dekorácie, šperky a darčeky zo starého materiálu, čiže z odpadu. A vždy v druhú nedeľu o druhej je jam session, ktorej cieľom je najmä dať muzikantom príležitosť stretnúť sa, spoznať sa navzájom, niečo spolu vytvoriť a vzájomne sa inšpirovať.

Okrem pravidelných aktivít má LAMA School tento mesiac v pláne Eko večer s FREERIDERMI, ktorý sa koná v sobotu 25. novembra o 18. hod. Ide o druhé zo série stretnutí so zaujímavými a inšpirujúcimi hosťami spätými s prírodou. Tentokrát pozvali Petru Pogányovú – lyžiarku, lezkyňu a cestovateľku, Ferdinanda Houdeka – lyžiara a svetobežníka a Michala Plichtu – jedného z najskúsenejších freeriderov na Slovensku, lyžiarskeho inštruktora a výrobcu vlastných športových potrieb.

http://lamaschool.sk