Trenčiansky kraj patrí ku krajom s menším podielom cudzincov

179

K 31. 12. 2016 mal Trenčiansky kraj 588 816 obyvateľov. Ide o osoby s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja, tak o občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky ako aj o cudzincov s povolením na trvalý pobyt na území nášho kraja.
Podiel obyvateľov so slovenským štátnym občianstvom v kraji dosiahol po Prešovskom kraji druhú najvyššiu hodnotu 99 % medzi krajmi SR. Vyšší podiel ako v kraji bol v okresoch Považská Bystrica 99,4 %, Bánovce nad Bebravou a Partizánske 99,2 %, Ilava a Nové Mesto nad Váhom 99,1 %. Nižší v okresoch Myjava a Trenčín 98,9 %, Púchov a Prievidza 98,8 %.

Jedno percento z obyvateľov Trenčianskeho kraja má iné štátne občianstvo ako občianstvo Slovenskej republiky
Občianstvo v ostatných európskych štátoch malo 0,9 % obyvateľov kraja. Bolo to 5 224 obyvateľov a z nich 1 398 osôb s občianstvom Českej republiky, 999 osôb Rumunska, 520 osôb Nemeckej spolkovej republiky, 475 osôb Poľskej republiky, 258 osôb Talianskej republiky, 225 osôb Bulharskej republiky, 156 osôb Rakúskej republiky, 147 osôb Ukrajiny, 143 osôb Maďarska, 140 osôb Ruskej federácie, 134 osôb Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska a 109 osôb Chorvátskej republiky. Štátne občianstvo ázijských štátov malo 329 obyvateľov Trenčianskeho kraja, najviac 89 osôb s občianstvom Vietnamskej socialistickej republiky, 85 osôb Čínskej ľudovej republiky, 36 osôb Kórejskej republiky a 16 osôb Libanonskej republiky. Štátne občianstvo v štátoch Ameriky malo 106 obyvateľov Trenčianskeho kraja, najviac 57 osôb s občianstvom Spojených štátov amerických, 15 osôb Kanady a 12 osôb Bolívijského mnohonárodného štátu. Štátne občianstvo v štátoch Afriky malo 96 obyvateľov Trenčianskeho kraja, najviac 24 osôb s občianstvom Tuniskej republiky, 23 osôb Egyptskej arabskej republiky a 14 osôb Nigérijskej federatívnej republiky. Štátne občianstvo štátov Oceánie malo 18 obyvateľov kraja, 16 osôb s občianstvom Austrálskeho zväzu a 2 osoby Nového Zélandu. Vo väčšine okresov kraja spomedzi cudzincov s povolením na trvalý pobyt bolo najviac osôb so štátnym občianstvo Českej republiky, iba v okresoch Prievidza a Púchov bolo najviac osôb so štátnym občianstvom Rumunska.

Oproti roku 2011 počet cudzincov s trvalým pobytom na území SR vzrástol o 177 osôb
Počet osôb s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja, ktorí majú štátne občianstvo v ostatných európskych štátoch oproti roku 2011 vzrástol o 80 osôb. Zvýšil sa najmä počet osôb so štátnym občianstvom Rumunska o 167 osôb a Chorvátskej republiky o 67 osôb, znížil s občianstvom Poľskej republiky o 116 osôb a Českej republiky o 103 osôb. Z neeurópskych krajín za päť rokov vzrástol najmä počet občanov Trenčianskeho kraja so štátnym občianstvom Čínskej ľudovej republiky o 24 osôb, Kórejskej republiky o 8 osôb a zhodne o 7 osôb s občianstvom Libanonskej republiky, Brazílskej federatívnej republiky a Nigérijskej federatívnej republiky. Medzi okresmi kraja počet cudzincov oproti roku 2011 vzrástol v okresoch Púchov o 132 osôb, Trenčín 82 osôb, nasledoval okres Ilava 26 osôb a Nové Mesto nad Váhom 25 osôb, okres Myjava 11 osôb a napokon okres Bánovce nad Bebravou o 2 osoby. V ostatných okresoch bol zaznamenaný úbytok cudzincov.

Zdroj: Štatistický úrad SR, ilustračná fotka: pixabay.com