Rieši vedenie mesta dopravné problémy Púchovčanov?

766

Minulý týždeň dostali Púchovčania do schránok leták, v ktorom bývalý primátor Marián Michalec obviňuje vedenie mesta, že sa nestará o dopravné problémy mesta.
Marián Michalec v letáku píše, že sa nikto za uplynulé obdobie 3 rokov nevenuje problémovým situáciám v doprave a vedenie mesta na žiadnom významnom dopravnom projekte nepracuje. Či je to pravda sme zisťovali u zodpovedných pracovníkov mestského úradu. Podľa informácií od architektky mesta Daniely Šicovej si Mesto Púchov za posledné roky dalo spracovať niekoľko dopravných štúdií, ktoré majú za cieľ optimalizovať dopravu na území mesta a prímestských častí s dôrazom na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a vychádzajú z návrhu dopravnej obslužnosti platnej ÚPD. Dopravné štúdie spracovala Žilinská univerzita, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra cestnej a mestskej dopravy, na základe kolíznych situácií a požiadavok sumarizovaných oddelením dopravy a riešených v komisii dopravy. Štúdie navrhujú riešenia nielen uvedených cieľov, ale aj reálnu možnosť výstavby cestných objektov, dopravného značenia, autobusových zastávok a pod., a to nielen vo vzťahu na mesto Púchov, ale aj na integrovanú dopravu. Jedna zo štúdií rieši kompletnú dopravnú situáciu, ako aj projektové zámery v mestskej časti Pod Lachovcom. V blízkej dobe sa v tejto časti začne s realizáciou v zmysle doporučených dopravných riešení. Mesto sa zároveň zaoberá prípravou návrhu vhodného a bezpečnejšieho dopravného riešenia križovatky pri mliekárňach, na základe ktorej by bolo možné rokovať s vlastníkmi a správcami dotknutých komunikácií.

Vedúci oddelenia výstavby, investícií, životného prostredia a stavebného úradu Miroslav Svorada tiež poprel, žeby sa vedenie mesta nezaoberalo riešením problémov v doprave: „Pravdepodobne najvýznamnejším zámerom bude riešenie kruhovej križovatky pri plavárni, ktorá vyrieši komplikované výjazdy z ulíc Gorazdova, Športovcov, z areálu MŠK a od plavárne. V priloženej štúdií je vidieť smerovanie jednotlivých dopravných trás. Ak majú byť štúdie realizovateľné, musí im predchádzať pomerne dlhé obdobie, kedy sa monitoruje dopravná zaťaženosť komunikácie. Okrem štúdií ktoré si vedenie mesta dalo vypracovať, má mesto ešte niekoľko ďalších vlastných návrhov. Spomeniem napríklad križovatku pri Tatra banke, kde chceme zrušiť jednosmernú premávku na konci Ulice obrancov mieru, samozrejme po náležitých úpravách chodníkov a vozovky. Ďalej plánujeme vytvorenie odbočovacieho prúdu smerom k poisťovni Dôvera, zvýšenie kapacity križovatky ulíc Hollého a Moravskej – zriadením odbočovacieho pruhu na ceste v smere do Považskej Bystrice. Pripravujeme tri koncepty riešenia stacionárnej dopravy, spočívajúce v navýšení parkovacích kapacít v centrálnej časti mesta. Takýchto dopravných úprav zameraných na plynulosť a bezpečnosť premávky máme teda v pláne realizácie tento a budúci rok niekoľko.“
Ako vidieť, bývalý primátor Marián Michalec vo svojich tvrdeniach nemal pravdu. Vedenie mesta intenzívne pracuje na riešení dopravných problémov občanov Púchova.

Poslanec Daniel Lako o letákoch Mariána Michalca:

Všetci súdni ľudia sa nad jeho letákmi najskôr zasmejú. Potom, keď si uvedomia aké zlo, klamstvo a negatívna energia je zhmotnená v jeho vetách, pocítia ľútosť nad pisateľom. Čo je to za človeka, ktorý neustále útočí na všetko dobré a prospešné, čo mesto pod vedením primátora Rastislava Heneka spravilo pre svojich občanov za posledné 3 roky? Možno žije v nejakom inom meste, keď nevníma okolitú realitu. Občanov už nebavili jeho naivné videá, tak začal vydávať letáky. Naozaj si myslí, že mu niekto uverí?
V najnovšom letáku sa venuje aj mojej osobe. Som tomu rád, pretože to považujem za ocenenie mojej práce. Ak moju prácu kritizuje Michalec, viem, že robím pre občanov dobrú vec. V letáku navyše nehorázne klame, keď tvrdí, že „za rok 2016 Púchovčania služby za odpad preplatili o cca 100.000 eur.“ Aká je pravda? Občania zaplatili za rok 2016 za zber, manipuláciu, uskladnenie a separáciu odpadu sumu 712.922 eur. Skutočné náklady však boli vo výške 1.048.389 eur. Takže nie, že občania niečo preplatili, ale mesto za občanov zaplatilo sumu 335.467 eur!
Bývalý primátor Michalec vo svojich letákoch vyzýva, aby sa „mesto pohlo dopredu“. V tomto má pravdu vtedy, ak myslí na políciou začaté trestné stíhania a vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry. Áno, mesto by malo iniciovať rýchlejší a razantnejší postup policajných orgánov, aby sa kauzy z obdobia, keď bol primátorom Michalec, POHLI DOPREDU!