K prevencii samovrážd na železniciach pomôže rozhlasový spot

36

Od dnes sa zo všetkých staničných rozhlasov naprieč Slovenskom bude ozývať reklamný spot s hlasom slovenskej moderátorky Adely Vinczeovej o možnosti zavolať na linku pomoci v beznádejných či náročných životných situáciách. Rozhlasová kampaň je ďalšou spoluprácou medzi Železnicami Slovenskej republiky (ŽSR) a občianskym združením IPčko, ktoré poskytuje odbornú psychologickú prvú pomoc.

Pri príležitosti  Svetového  dňa prevencie samovrážd, ktorý pripadá na 10. september, predstavilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR spolu so ŽSR ďalšiu spoluprácu s občianskym združením IPčko v podobe rozhlasového spotu. Od 8. septembra do 15. septembra bude spot opakovane vysielaný v priestoroch 83 železničných staníc na Slovensku.

„Svetový deň prevencie samovrážd je dňom a príležitosťou na celom svete hovoriť o samovraždách, prevencii a možnostiach pomoci. Pripomíname si, že existujú riešenia, ktoré prinesú nádej, dôveru a podporia ľudí v náročných a bolestivých chvíľach vykročiť iným smerom,“ uviedol Marek Madro, riaditeľ oz IPčko. V rámci prevencie samovrážd na železniciach IPčko vykonáva prácu priamo v teréne, vysiela psychológov priamo na rizikové miesta.

„Nič nemá väčšiu hodnotu ako ľudský život a jeho ochrana, je preto mimoriadne dôležité hľadať spôsoby ako podať pomocnú ruku a dať nádej tým, ktorí to potrebujú. Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporuje spoluprácu medzi Železnicami Slovenskej republiky a krízovou linkou pomoci a víta jej ďalší krok – spustenie rozhlasových spotov na železničných staniciach,“ uviedol štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR Jaroslav Kmeť.

ŽSR spolupracujú s oz IPčko už viac ako rok a za tento čas sa podľa štatistík podarilo znížiť počet pokusov a dokonaných samovrážd. Ako uviedol generálny riaditeľ ŽSR Miloslav Havrila: „Za posledných osem mesiacov evidujeme 32 dokonaných samovrážd, pričom v rovnakom sledovanom období minulého roku evidujeme 40. Za ŽSR je mimoriadne dôležitá najmä prevencia a informovanosť verejnosti, ktorú s oz IPčko dokážeme spoločne zabezpečiť.“ Železnice Slovenskej republiky a IPčko spolupracovali aj na nálepkách s odkazom na linku pomoci rozmiestnených v blízkosti železníc, kde opakovane dochádza k samovražedným pokusom.

K Svetovému dňu prevencie samovrážd  pripravilo oz IPčko aj kampaň #BODKOCIARKA. Bodkočiarka je tvorená z bodky, ktorá symbolizuje koniec a čiarky, ktorá znamená pokračovanie. Bodkočiarka je „dokonalé spojenie“ týchto významov a má ďaleko hlbší význam, ako ten gramatický. Bodkočiarka je symbolom nádeje, odhodlania a pokračovania ísť ďalej pre ľudí, ktorí sa pokúsili o samovraždu. Znamená, že ich život neskončil, pokračuje ďalej, pretože na nich záleží a existuje šanca začať znova.

#BODKOCIARKA prináša pomoc v podobe článkov a tlačených materiálov pre rodičov, ktorých dieťa sa pokúsilo o samovraždu a pre rodičov, ktorých dieťa sa stalo obeťou samovraždy. Rodičia v takýchto náročných chvíľach potrebujú dostupnú pomoc a informácie, aby dokázali lepšie porozumieť tomu, čo sa v nich samých deje a uniesť toto náročné obdobie.

Skontaktovať psychológov z IPčka je možné prostredníctvom chatu na www.ipcko.sk, e-mailu na poradna@ipcko.sk, telefonicky na 0800 500 333.

Ďalšie možnosti pomoci je možné nájsť na krizovalinkapomoci.sk, alebo dobralinka.sk.

ŽSR