V kauze „Chráničky“ začalo trestné stíhanie

367

V uplynulých týždňoch sme priniesli niekoľko článkov o pochybných krokoch bývalého vedenia mesta a MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s. r. o. Rok starý protokol Najvyššieho kontrolného úradu o MESTSKOM BYTOVOM PODNIKU uvádzal okrem iných tieto tri najvýznamnejšie pochybenia:

1. Pri predaji 65 %-ného obchodného podielu v Združení majiteľov TKR Púchov, s. r. o. nebola cena stanovená znaleckým posudkom, nebola výsledkom obchodnej súťaže alebo prieskumu trhu. Predaj bol neefektívny, pretože do ceny nebola zahrnutá cena nehmotného majetku. Túto kauzu vyšetruje NAKA a je predpoklad, že dá vypracovať nový znalecký posudok, pretože pôvodný posudok Ing. J. Mrenicu bol Ministerstvom spravodlivosti SR odmietnutý.

2. Pri navyšovaní vkladov do základného imania MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU zo strany mesta nezmenili sa v spoločenskej zmluve práva spoločníkov proporcionálne. Menšinoví spoločníci získali na úkor mesta nespravodlivo výhodné práva.

3. Predaj Mestskej informačnej siete (chráničiek a optického kábla) spoločnosti SWAN bol pre MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK mimoriadne nevýhodný. Právny zástupca spoločnosti JUDr. ANTON ŠKOLEK & PARTNERS, s. r. o. podal v decembri 2016 žiadosť o prešetrenie, či nedošlo k spáchaniu trestného činu na Národnú kriminálnu agentúru Prezídia Policajného zboru.
Bývalý primátor Marián Michalec a „jeho“ poslanci v MsZ vo svojich vyjadreniach všetky tieto kauzy spájajú do jedného celku a vysvetľujú pochybeniami v znaleckom posudku
Ing. J. Mrenicu. Zamlčujú, že tento posudok sa týkal len jednej kauzy, ktorá sa napriek tomu aj naďalej vyšetruje.

A čo sa týka kauzy predaja chráničiek a optického kábla mestskej informačnej siete, JUDr. Anton Školek dostal minulý týždeň oznámenie z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trenčíne, že bolo začaté trestné stíhanie za obzvlášť závažný zločin porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku podľa § 237 ods. 1, ods. 4 písm. a) Trestného zákona.

S. Flimmel