Knihy spisovateľa Štefana Kaštýľskeho na výstave najkrajších kníh Slovenska za rok 2019

110

Už od roku 1965 pokračuje súťaž zameraná na zvyšovanie výtvarnej úrovne a kvalitu polygrafického spracovania kníh. Hlavným usporiadateľom je BIBIANA – medzinárodný dom umenia pre deti. Spoluorganizátormi súťaže sú: Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenská národná knižnica a Zväz polygrafie na Slovensku. Do tohto ročníka súťaže vydavatelia prihlásili doteraz najväčší počet kníh – 214.

Do súťaže o najkrajšiu knihu Slovenska boli prihlásené až štyri knihy od spisovateľa Štefana Gardoňa Kaštýľskeho, ktorý je aj dopisovateľom Púchovských novín. Knihy Noc má veľkú moc, Povesti z Trenčianskeho kraja , Rozprávky dedka Krucifajku a monografia obce Lúky síce nezískali hlavnú cenu, ale splnili všetky kritéria prísnej poroty a tak sú súčasťou výstavy v galérii Dušana Rola v BIBIANE.

Spolu so spisovateľom Štefana Kaštýľským sa tešíme, že na výstave medzi najkrajšími knihami Slovenska v oddelení vedecká a odborná literatúra je aj kniha obce Lúky a v časti literatúra pre deti a mládež sú vystavené Povesti z Trenčianskeho kraja, Noc má veľkú moc a Rozprávky dedka Krucifajku.

Autor Štefan Kaštýľsky o svojom úspechu pre Púchovské noviny povedal: „Veľmi sa teším, že môžem takto propagovať náš prenádherný región a kultúru, ale zásluhu na mojom úspechu majú aj občania obce Lúky, ktorí sú spoluautormi ich monografie. Veľká vďaka patrí starostovi Jánovi Behrovi, ktorý mi túto prácu zadal a veril mi. V nemalej miere má na úspechu zásluhu moja manželka a spoluautorka dvoch kníh Sidónia Gardoňová – Ondrušová, ktorá mi je trpezlivou oporou pri tejto práci. Veď zachraňovať kultúrne dedičstvo je pre nás životným cieľom.“

-sf-