Konateľ MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o. sa vzdal funkcie

407

Ing. Viliam Karas dňa 26. októbra 2017 oznámil vedeniu mesta, že sa vzdáva funkcie konateľa MESTSKÉHO BYTOVÉHO PODNIKU, s.r.o., ktorú vykonáva od októbra 2015. Funkciu konateľa bude vykonávať až do konania riadneho valného zhromaždenia spoločnosti, ktoré je plánované na 13. novembra 2017. Ing. Viliam Karas naďalej zostáva v zamestnaneckom pomere v spoločnosti. MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. vedie konateľ spoločnosti spolu s prokuristom, ktorým je od 31.12.2016 Ing. Ivan Andrejčík.