Mesiac úcty k starším v púchovskom divadle

169

V pondelok 23. októbra sa v divadle konali tri stretnutia seniorov s vedením mesta pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Doobeda sa stretli seniori z mestských častí Nosice, Vieska Bezdedov, Ihrište, Hoština, poobede seniori z mestských častí Horné Kočkovce a Hrabovka. Nakoniec sa zišlo stretnutie púchovských seniorov – jubilantov za II. polrok 2017. Stretnutia organizoval zbor pre občianske záležitosti a Oddelenie školstva a sociálnych vecí MsÚ Púchov. Vedúca oddelenia Mgr. Renáta Holáková privítala hostí a popriala im dobré zdravie a šťastie v kruhu svojich najbližších. O kultúrny program sa ako obvykle postarali žiaci Základnej umeleckej školy v Púchove a mažoretky z Centra voľného času Včielka. Jubilantov potešili kvetmi poslanci mestského zastupiteľstva vedení viceprimátorom Romanom Hvizdákom.