Koncepcia cyklodopravy a cyklochodníkov v meste hotová!

172

Intenzívny rozvoj cyklodopravy v našom meste myslíme vážne. Preto sme vyčlenili v rozpočte finančné prostriedky na realizáciu komplexnej cyklokoncepcie v meste Púchov. Po úspešnom verejnom obstarávaní začala profesionálna cyklo-architektonická firma Cykloprojekt, s.r.o. realizovať na začiatku tohto roku analýzu súčasného stavu, po analýze samotnú koncepciu a návrhy nových cyklo-chodníkov v našom meste a samozrejme aj v našich mestských častiach. Mimochodom Cykloprojekt projektoval aj úspešnú časť Vážskej cyklomagistrály z Púchova po priehradný múr vodného diela Nosice. Spracovaný je detailný a komplexný materiál, návrhy mestských okruhov, štúdie dvoch nových cyklomostov – jeden spájajúci mesto s časťou Horné Kočkovce pri mestskom europarku, druhý spájajúci časť Sedlište s Nosickým ostrovom. Materiál obsahuje aj zmapované cykloturistické trasy, ktoré sú obsahom koncepcie. Prebicyklovali sme celé mesto zo severu na juh, z východu na západ niekoľkokrát. Koncepcia cyklistickej dopravy mesta Púchov má viac ako sto strán a pracovali sme na nej viac ako trištvrte roka. Pozývame všetkých cyklo-nadšencov, občianske združenia, bikerov, občanov, ktorí využívajú bicykel ako dopravný ekologický prostriedok v meste na verejné predstavenie cyklo-koncepcie s diskusiou o budovaní cyklochodníkov v meste. Verejné predstavenie sa uskutoční už tento štvrtok o 17. hodine v priestoroch kinosály v divadle Púchov. Všetci ste srdečne pozvaní.

Lukáš Ranik, viceprimátor mesta Púchov