Poslanec D. Lako: Aká je ekonomika nášho mesta?

374

V posledných týždňoch sme svedkami rôznych „overených vyhlásení o príjmoch mesta a investíciách“ produkované hlavne niektorými kandidátmi na primátora mesta. Bolo by to v poriadku, keby boli len trochu pravdivé. Ale nie sú.

Majú len jeden účel: oklamať voliča, odstrihnúť ho od reality a tým si ho prikloniť na svoju stranu. Suverénnym vodcom v tejto iniciatíve je opäť bývalý primátor Michalec a jeho Listy, neustále sa meniace billboardy a televízna prezentácia, ktorú postavil na princípe polopravdivých a zavádzajúcich tvrdeniach o ekonomike mesta a nulových investíciách.

Takže aká je skutočná ekonomická kondícia mesta? Začnime od času, kedy Michalec po dvanástich rokoch vládnutia prehral boj o primátorské kreslo. V rokoch 2013/2014 bolo naše mesto zadlžené „až po uši“, hranica kedy nastáva nútená správa (mesto riadi štátny dozor, žiadne investície a pod.) je 60%. Mesto v tom čase malo spolu s mestskými spoločnosťami dlh atakujúci hranicu nútenej správy. My sme začiatkom tohto roka boli už pod 20%! Občan sa môže opýtať prečo mesto stále znižuje finančný dlh voči bankám? Veď úroky z úverov sú relatívne nízke.

Áno, najjednoduchšie je zobrať si úver a minúť ho napríklad na nejakú investíciu. Ale ten úver musí raz niekto zaplatiť aj spolu s úrokmi. Tak, ako sme 8 rokov splácali Michalcove dlžoby voči bankám.

Zložitejšie je, ak má mesto vo veľkom investovať a na investície nemíňať svoje peniaze. Ako sa to dá? V princípe jednoducho: je potrebné pripravovať projekty a žiadosti o dotácie z EÚ, transparentne pripravovať podklady a súťaže. A tu prichádza ten zlomový moment súčasného vedenia mesta na čele s pani primátorkou Henekovou. Budovanie mesta z fondov, či už z vyhlásených alebo pripravovaných z Plánu obnovy, je základný a podstatný princíp budúceho rozvoja nášho mesta. K dnešnému dňu máme schválené a podpísané projekty, ktoré financuje EÚ vo výške skoro 7 miliónov eur! A chceme ísť ďalej. K tomu ale potrebujeme finančnú spoluúčasť mesta. Kde ju vziať? Ak by sme nesplácali Michalcove úvery, tak sme stále na nebezpečnej hranici nútenej správy a nemáme na finančné spoluúčasti už žiadne prostriedky, banky by nám nič nepožičali, nedali žiadne garancie.

Dnes je na šťastie situácia iná. Pozrite sa na graf od spoločnosti INEKO, ktorý potvrdzuje výborné finančné zdravie nášho mesta. Tým, že sme znížili úverové zaťaženie pod 20%, môžeme na spolufinancovanie dotácií z EÚ použiť bankové garancie. Keďže sa naša spoluúčasť pohybuje od 5% do 15% z celkovej sumy projektu (rozdiel platí EÚ), v najbližších rokoch môžeme žiadať o desiatky miliónov z fondov EÚ. V meste môže nastať nevídaný investičný boom, mesto má pripravené projekty na parkovací dom, výstavbu infraštruktúry, zámery na rekonštrukciu a výstavbu nových budov, ďalších nájomných bytov a podobne. Pripomínam, že už máme schválené projekty skoro za 7 miliónov euro a chceme ísť ďalej.

Áno, takto finančne zdravé mesto je veľkým lákadlom pre každého, kto v súčasnosti kandiduje za primátora. Len nezabudnime vďaka komu je naše mesto finančne zdravé a je výborne naštartované pre veľký investičný rozvoj. Súčasná primátorka by mala svoju prácu dokončiť. Ale o tom rozhodneme my, obyvatelia mesta, v blížiacich sa voľbách. Verím, že tak, ako pred štyrmi rokmi, rozhodneme opäť správne.

Dovetok: ÚPADOK ! takto na svojich billboardoch charakterizuje súčasnú ekonomiku mesta kandidát na primátora Michalec. Po prečítaní tohto článku a grafu, každému duševne zdravému občanovi nášho mesta je jasné, že jeho ÚPADOK nehovorí o našom súčasnom, finančne veľmi zdravom meste ale o úpadku niekoho a niečoho iného…

Daniel Lako, poslanec MsZ

Graf: INEKO http://www.hospodarenieobci.sk/profil/samosprava/513610