Koníky v materskej škole

878

V týždni okolo 1. júna je mestskými školskými zariadeniami organizovaných množstvo akcií pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí. V stredu riaditeľka MŠ Požiarna 1291 Mgr. Jarmila Rolincová zorganizovala pre deti jazdenie na koníkoch.

Púchovské chovateľky koní Saša Hollerová a Veronika Matejíčková priviedli do areálu škôlky dvoch koníkov – valacha Sunny a kobylku Lucku. Deti si ich radi pohladkali a okrem niekoľkých bojazlivcov sa všetky deti previezli aspoň na jednom z nich. Oslavy MDD v mestských materských školách pokračujú zajtra návštevou primátora mesta Rastislava Heneka, ktorý deťom príde rozdať malé darčeky.