Športový deň na ZŠ Gorazdova

675

Medzinárodný deň detí oslávili žiaci 1. až 5. ročníka z Gorazdovky predčasne 31. mája, keď si popoludní v krásnom slnečnom počasí otestovali svoju kondíciu i vedomosti v siedmich disciplínach – hod lopty do koša, pexeso, streľba hokejkou na bránku, chytanie postrehovej lopty, hádzanie krúžkov na tyč, spoločné nosenie lopty bez pomoci rúk, hod nafukovacieho kolesa na dieťa. Deti a ich rodičia (či starí rodičia) spoločne súťažili, navzájom si pomáhali a zbierali body za svoje výkony, pri ktorých sa niektorí aj trošku zapotili. Občasné fučanie a jojkanie pri niektorých výkonoch však prehlušili smiech, dobrá nálada a radosť z pohybu. Minutú energiu si všetci zúčastnení dobili sladkými koláčmi, ktoré upiekli pani kuchárky v školskej jedálni. Všetky deti odchádzali z podujatia spokojné so sladkou medailou na krku.

Text: Jana Kucejová, foto: Slavomír Flimmel