Kontrolný deň primátora a poslancov v Mestskom bytovom podniku

231

Primátor mesta Rastislav Henek a jedenásť poslancov mestského zastupiteľstva sa dňa 11. októbra stretlo v zasadačke Mestského bytového podniku, aby absolvovali kontrolný deň v tejto mestskej spoločnosti.

Konateľ MsBP Viliam Karas voleným predstaviteľom mesta podrobne vysvetlil aktuálne problémy spoločnosti a predstavil plán činnosti na rok 2017. Hlavnou témou bola cena za teplo a teplú vodu. Cena tepla pre firmy aj občanov by mala podstatne klesať – tak, ako je to v iných mestách – vďaka dlhodobo lacnému plynu. Veľkou komplikáciou pre púchovských energetikov je fakt, že bývalí manažéri MsBP dohodli a realizovali nákupy plynu na niekoľko rokov dopredu a to z dnešného pohľadu za veľmi nevýhodné ceny. Napriek tejto skutočnosti konateľ Karas prisľúbil primátorovi a poslancom, že urobí opatrenia, aby cena tepla na budúci rok mohla klesnúť najmenej o 12 percent oproti tomuto roku. MsBP tento rok plánuje celý svoj zisk, ktorý sa odhaduje na 100 až 150 tisíc eur, vrátiť občanom. Predstavuje to 30 až 40 eur na jeden byt, ktoré MsBP vráti spoločenstvám vlastníkov bytov. Spoločenstvá potom peniaze vrátia jednotlivým občanom podľa svojich pravidiel a množstva spotrebovanej teplej vody a tepla nameranej jednotlivými meračmi.
Poslanci po vypočutí prezentácie živo diskutovali s konateľom V. Karasom a riaditeľom MsBP Ivanom Andrejčíkom. Spolu s ním tiež vykonali prehliadku technologických zariadení podniku.
S. Flimmel

msbp_karas_web