Kosenie trávnatých plôch

99

Hamletovskou otázkou dnešných dní a to nielen v Púchove je: „Kosiť, či nekosiť?“ Počas celej sezóny a hlavne mája s ďalšími daždivými dňami sa stali z trávnatých porastov bujné porasty s vysokou trávou a priamo úmerne s rastúcimi bylinami stúpala aj nervozita ľudí. Púchov má totiž viacero pozemkov s rôznymi vlastníkmi a tým pádom aj rôznymi zodpovednými za kosenie trávy. Časť pozemkov patrí mestu, ďalšie fyzickým a právnickým osobám, čiže súkromným vlastníkom. Ide o vlastníctvo poľnohospodárskej pôdy – orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty.

Vedenie mesta v zastúpení primátorky K. Henekovej zverejnilo v Púchovských novinách č.21 výzvu na predchádzanie výskytu a šírenia burín, v ktorom je odvolanie na zákon č.220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Pripomínam, že tento zákon určuje vlastníkom pôdy zvýšenú pozornosť počas vegetačného obdobia pri odstraňovaní burín a zabezpečenia kosenia trávnatých plôch, najmenej 2x do roka, bez ohľadu na to, či ho využívate alebo nie. Pri nedodržaní znenia tohto zákona sa určuje aj výška pokuty, či riešenie nápravy súdnou cestou a to zo strany samosprávy alebo príslušného okresného úradu.

Mestá a obce majú z platnej legislatívy na starosť verejnú zeleň. Musia ju kosiť, polievať, orezávať kríky, ošetrovať stromy a dbať o čistotu. Túto povinnosť má aj Púchov upravenú v mestských dokumentoch. Okrem toho však samospráva býva miestom prvého kontaktu, keď sú občania nespokojní s tým ako sa o svoj pozemok stará obec, mesto alebo súkromník. Vidno to aj na podnetoch ohľadne nepokosenej trávi na portáli Odkaz pre starostu. Vždy na začiatku je nejaká osveta a upozornenia zo strany samosprávy vlastníkom pôdy aby nezabudli kosiť. Ak to nepomáha, posielajú im úradné výzvy, aby si svoju povinnosť splnili.

Určito sa zhodneme v jednej veci, pohľad na zanedbaný pozemok nie je oku lahodiaci, nezabúdajúc ani na šírenie alergénov z tráv a burín a pre pacientov imunologicko-alergiologických ambulancií trpiacich sennou nádchou je toto najhoršie obdobie. Na rozdiel od súkromných pozemkov štatistika portálu Odkaz pre starostu ukazuje, že ponosy na nepokosené trávniky obce a mestá zvládajú veľmi dobre. Vo veľkej miere sa im podarí vyriešiť podnety. Mať záujem o mestskú zeleň sa teda vypláca.

Ale čo nepokosená tráva u súkromníkov? Toto je úplne iný príbeh. Ohrozuje vašu pohodu, či váš poctivo pestovaný anglický trávnik mega rastlinná pokrývka, ktorá je v susedstve? Tuším, že odpoviete áno a tak začnete niečo podnikať, čo sa s tým dá robiť. Nemýlim sa, takto to funguje v reálnom živote. Pre zachovanie dobrých susedsko-medziľudských vzťahov na začiatok, skôr ako budete riešiť problém úradne a právnymi kľučkami, skúste normálny rozhovor s dohovorom na jeho obsahové smerovanie. Ak sa toto minulo účinku, skúste sa sami ponúknuť susedovi, že mu jeho trávnik pokosíte vy, či už grátis, alebo za nejakú protislužbu.

Tak teda, myslíte si, že či kosiť, alebo nekosiť? Respektíve, je kosenie trávy povinné? O téme by sa dalo písať a rozprávať ešte viac. Zo zdravotných, praktických alebo estetických dôvodov je v intraviláne obce (na sídlisku, v meste, vo vnútroblokoch, v mestských častiach) potrebné pravidelné, dôsledné a primerané kosenie (4-5x do roka). Na periférii mesta sa môžu vyčleniť plochy, kde sa zachová prirodzené prostredie s kosbou minimálne 2x do roka. Odpoveď na predošlé otázky znie: Kosenie trávnatých plôch je potrebné a povinné zo zákona.

Na verejnosti počuť hlasy a názory, že programovo nepokosené plochy možno vôbec nie sú na škodu. V podstate súhlasím, treba vytipovať konkrétne zelené plochy a na nich vybudovať „kvetinové lúky“ s lúčnymi kvetmi, ktoré budú riešené zmenou režimu kosenia – z kosačiek na klasické kosenie kosou s väčším časovým odstupom a údržby (prihnojovanie) v snahe zachovať biodiverzitu a pripraviť sa na zmenu klímy. Zachovanie rozmanitosti nášho ekosystému, ako aj ďalšie výhody v súvislosti s funkčnou zeleňou, ktorá udržiava vlahu a absorbuje teplo a sú pastvou pre včely a iný užitočný hmyz sú veľmi dôležité. Uvítam, aby takémuto plánu predchádzala široká celomestská diskusia s odborným pohľadom.

…že by som zakončil môj osobný uhol pohľadu pri údržbe trávnatých plôch motivovaný životnými skúsenosťami a platnými predpismi slovami pesničky Evy Kostolányiovej – Až bude pokosená tráva, málokto takej odoláva… hm…

Cyril Crkoň, poslanec MsZ