Krajské kolo fyzikálnej olympiády

528

Víťazi OK FO a ďalší úspešní žiaci 9. ročníkov a osemročných gymnázií sa 12.4.2017 zúčastnili vo finále krajského kola FO, ktoré sa konalo na ZŠ Mládežnícka a súťažili o titul najlepšieho žiaka vo fyzike v Trenčianskom samosprávnom kraji.
Riešenia úloh 58. ročníka FO sa zúčastnilo 26 žiakov TSK. Okres Púchov reprezentovali M. Opat (ZŠ Mládežnícka), E. Karas (ZŠ Lednické Rovne), T.A. Dobrev (ZŠ Beluša) a S. Gabrišová (Gymnázium Púchov). Žiaci riešili počas štyroch hodín štyri náročné úlohy z oblastí pohyb telies, optiky, Archimedovho zákona a elektriny.
KK FO pod vedením Mgr. K. Bystrického rozhodla na základe dosiahnutých výsledkov, že víťazom KK FO sa stal Martin Opat (ZŠ Mádežnícka Púchov) pod vedením Ing. G. Marečkovej, 2. miesto obsadil Matúš Papšo (ZŠ Slov. partizánov Považská Bystrica), 3. miesto patrí Zuzane Blahušikovej (ZŠ Dlhé Hony Trenčín). Erik Karas (ZŠ Lednické Rovne) obsadil pekné 5.miesto. Víťazovi a úspešným riešiteľom blahoželáme
KK FO ako reklamní partneri podporili súkromné spoločnosti pôsobiace na území Púchova: WEB – STAR s.r.o., Domceky.com, Bartošek s.r.o., Kvetinárstvo Natali, Etop International s.r.o., Mesto Púchov, predseda OK FO Mgr. M. Bučko a ZŠ Mládežnícka pod vedením riaditeľky Mgr. A. Kurtinovej. Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí podporili FO a tým zvýšili kredit KK po spoločenskej stránke.
Mgr. M. Bučko, predseda OK FO, foto: Slavomír Flimmel