Tento víkend úplná uzávierka cesty od Kúpeľov Nimnica po Udiču

588

Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici upozorňuje motoristickú verejnosť, že v čase od 21. apríla 2017 (piatok) od 23.00 hod. do 24. apríla 2017 (pondelok) do 05.00 hod. bude na ceste II. triedy č. 507 v km 180 až 183,8 úsek od obce Nimnica koniec časti Kúpele po začiatok obce Udiča, úplná uzávierka tohto úseku cesty z dôvodu výstavby východného portálu tunela Diel – súčasť stavby “ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť 160 km/h“).

Doprava bude vedená po obchádzkových trasách v územných obvodoch okresov Púchov a Považská Bystrica (cesty I/61, I/49, I/49 A) a bude usmerňovaná umiestneným dočasným dopravným značením.

Vzhľadom k uvedenému žiada Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v Považskej Bystrici motoristickú verejnosť, aby pri plánovaní ciest v rámci ktorých verejnosť využíva tento úsek cesty II/507, zohľadnili uvedené krátkodobé dopravné obmedzenie, sledovali dočasné dopravné značenie a prípadne rešpektovali pokyny osôb určených na riadenie premávky.
Zdroj: KR PZ SR v Trenčíne