L. Pružinská: Reštrukturalizáciou sme ušetrili 400 tisíc

390

Zhovárali sme sa s vedúcou ekonomického oddelenia MsÚ Ing. Luciou Pružinskou o hospodárení mesta:

Čo považujete za najväčší úspech v minuloročnom hospodárení mesta?
Najdôležitejšie úspechy v hospodárení mesta boli dva: prvý – dobrý výber daní zabezpečený najmä malým objemom nedoplatkov, druhý – na strane výdavkov sa opatrnejším čerpaním podarilo vytvoriť aj v bežných výdavkoch úspory, ktoré umožnia v ďalšom období rozbehnúť väčšie investície.

Aké najvážnejšie problémy malo mesto minulý rok pri plnení svojho rozpočtu?
Riešili sme reštrukturalizáciu úverov, a tam bola obava, že to prinesie zvýšené náklady na poplatkoch za predčasné splatenie úveru. Našťastie toto riziko sa nám podarilo eliminovať – mesto to nakoniec stálo na poplatkoch len necelých 5 000 eur. Na druhej strane mesto profesionálne zvládnutou reštrukturalizáciou ušetrilo celkovú sumu cca 400 000 eur.

Aké zmeny plánujete pri tvorbe rozpočtu na rok 2017? Chystá sa viac investičných akcií?
Čím viac sa podarí na bežných výdavkoch racionalizáciou ušetriť, tým viac sa mestu naakumulujú peniaze na buď väčšie množstvo menších investícií, alebo dokonca aj na väčšie investície. Primátor Rastislav Henek a vedenie mesta vidí prioritu investícií v smerovaní do škôl, kde nám na rekonštrukciu jednej školy vychádza minimálne pol milióna eur. A v pláne máme štyri školy. Potvrdzuje sa, že úspory a dobré hospodárenie sú dôležité. Pokiaľ mesto nedostane granty a nechce sa zaťažovať ďalšími úvermi, iná cesta pre rozvoj a investície ani neexistuje. Naše oddelenie v spolupráci s ekonomickou komisiou pod vedením pána poslanca Laka pripraví vyrovnaný alebo prebytkový bežný rozpočet, investičné akcie mesta potom závisia od politického rozhodnutia primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva v závislosti od schváleného programového vyhlásenia.

Ako je to so zadlžením mesta? Predchádzajúci rok sa Púchov umiestnil v rebríčku INEKO ako 3. najzadlženejšie mesto na Slovensku (po Žiline a Čadci)…
Dlh mesta od roku 2013, kedy bol až vo výške 50,8 % bežných ročných prímov, klesol postupne ku 31. 3. 2016 na úroveň 38,7 %. Znižovanie úverového zaťaženia mesta je možné najmä vďaka dvom faktom: splácaním starých úverov, respektíve ich reštrukturalizáciou a lepším výberom na strane bežných príjmov rozpočtu. Zatiaľ sa nám darí v oboch týchto smeroch.

-sf-