Lektor z EnglishOne v Základnej škole Gorazdova

659

V pondelok 6.novembra navštívil ZŠ Gorazdovu lektor z Veľkej Británie, Paul Heighway, nakoľko škola splnila podmienky na portáli EnglishOne a vypracovala správne požadovaný počet úloh. Prítomnosť zahraničného lektora v škole nadväzovala na vzdelávací program učiteľov anglického jazyku EnglishOne. Žiaci z tried 6.B a 7.C oživenie typických hodín angličtiny hodnotili veľmi pozitívne. Mohli si otestovať porozumenie cudzincovi v reálnom živote a vyskúšali si s ním rôzne konverzačné situácie, napr. objednávanie jedla v reštaurácii, konverzáciu na letisku alebo sa museli spýtať na cestu. Zahraničný lektor pracoval na hodinách s interaktívnym vzdelávacím obsahom EnglishOne. Žiakom sa nechcelo odísť ani po skončení hodiny a pýtali sa ho, kedy príde opäť na vyučovanie.

Mgr. Gabriela Klinovská