Žiaci ZŠ J. A. Komenského Púchov potešili seniorov

527

Ako každý rok, ani tentokrát nezabudli žiaci ZŠ J. A. Komenského Púchov na našich seniorov v CSS – Chmelinec Púchov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Pripravili si pestré kultúrne pásmo od najmenších až po najstarších žiakov. Nechýbal prednes poézie i prózy, spev, hra na hudobný nástroj, tanec aj akrobacia. Ponuka bola naozaj široká pre potešenie a pohladenie duše našich klientov. A k tomu všetkému nádherné a vkusne vyrobené darčeky. Ďakujeme p. riaditeľke PaedDr. Miroslave Lapšovej a p. učiteľkám Mgr. Janke Brišovej, Mgr. Janke Mikušovej, Bc. Monike Šidlíkovej a účinkujúcim žiakom za čas, ktorý venovali príprave na vystúpenie.

-mv-