Púchovské hasičské talenty získavajú cenné skúsenosti

388

Posledným organizátorom Stredoslovenskej ligy v behu 60 m cez prekážky boli Turčianske Teplice. Súťaž sa konala v Martine, kde zároveň vyhodnotili tohtoročnú Stredoslovenskú ligu. Súťaže sa skladali zo siedmich kôl – Martin, Púchov, Trnove, Zakopčie, Kolarovice,
Turčianske Teplice, Púchov. Každé kolo prebiehalo na rôznom teréne a za každého
počasia.

Celkovo sa nám do súťaží zapojilo 104 deti zo Slovenska a 15 detí z Českej republiky.
Organizátorov potešilo, že tieto súťaže prebehli bez vážnejších problémov a zranení. Je vidieť, že o túto súťaž je záujem a naberá na obrátkach, síce aj keď je to ešte len na
začiatku, ale máme snahu sa priblížiť k naším susedom z Českej republiky, kde tento šport je na veľmi vysokej úrovni.

Je na škodu, že zatiaľ musíme absolvovať naše akcie na ťažkých terénoch. Ešte hodnú chvíľu potrvá, keď budeme môcť využívať tartanové povrchy ako je to u našich susedov v Českej republike. V súťažiach bolo vytvorených päť kategórií – prípravka, mladšie dievčatá, staršie dievčatá, mladší chlapci a starší chlapci. Mladí hasiči z Púchova mali v každej kategórií zastúpenie, kde počas celého ročníka sa im darilo. Púchov reprezentovali Tomáš Kucej, Alexander Ridzik, Dávid Koncový, Peter Zatlukal, Nina Jandušiková, Simona Sečkárová a Viktorka Mišunová.

Za úspechy je potrebné poďakovať trénerom a členom DHZ Púchov, rodičom, ktorí svojim spôsobom priložili ruku k ich úspechom.
-jr-