Literárny kvíz

140

V pondelok 12. 3. 2018 sa na CZŠ sv. Margity uskutočnila školská súťaž pri príležitosti Marca – mesiaca knihy s názvom Literárny kvíz. Každý ročník v súťaži reprezentovali trojčlenné tímy, ktoré v rôznych úlohách ukázali, že im literatúra nie je cudzia, a že si s ňou vedia hravo poradiť. Úlohy boli skutočne rozmanité. Žiaci potrebovali preukázať svoju sčítanosť v odhaľovaní ukážok zo známych detských kníh, svoje vedomosti z literárnej teórie, ale aj svoje schopnosti porozumieť textu a interpretovať ho. Z víťazstva sa nakoniec tešili žiaci 8.A. Na 2. mieste sa umiestnili žiaci 5.A a na 3.mieste žiaci 6.A. Pochvala však patrí všetkým zúčastneným tímom.

Mgr. K. Huťová