Poď do športovej triedy!

642

Máte doma štvrtáka – štvrtáčku, ktorí neobsedia na jednom mieste? Šport je ideálnou možnosťou, ako umožniť dieťaťu realizovať sa v tejto oblasti, pričom šport má pozitívny vplyv na rozvoj všetkých oblastí kognitívneho a funkčného rozvoja vášho dieťaťa. Triedy s rozšíreným vyučovaním športu majú na ZŠ Gorazdova v Púchove dlhodobú tradíciu.

Žiaci sa v týchto triedach môžu venovať volejbalu, plávaniu a futbalu, ktoré realizuje aj v úzkej spolupráci s Mestským športovým klubom Púchov a Plaveckým klubom Matador Púchov. Množstvo našich úspešných žiakov, ktorí nás reprezentujú v školských súťažiach, úspešne reprezentuje aj svoj klub, v neposlednom rade aj mesto Púchov.

A dôkazom sú aj ich výsledky:

Vo volejbale žiakov v rôznych kategóriách sme siahli na piedestál najvyšší, a to víťazstvom na Majstrovstvách Slovenska, ako aj ďalšími umiestneniami do 3. miesta, kde sa samozrejme postupovalo cez jednotlivé kvalifikačné kolá až na záverečný turnaj. Reprezentovali nás žiaci Alex Pusztay, Matej Turčáni, Richard Kvasnica, Oliver Pišoja, Patrik Pišoja, Samuel Kopp, Stanislav Cíbik, Alexej Maslák, Valéria Kysucká, Tobias Medňanský, Mário Mazák, Marek Pivko, Jakub Jurovčík, Martin Kapustinec.

V plávaní dlhodobo vykazujeme výborné výsledky, pretože Majstrovstvá Slovenska je kvalifikačná súťaž, kde sa postupuje len na základe predchádzajúcich výkonov. Tu nás vzorne reprezentuje Lea Kmošenová, viacnásobná Majsterka Slovenska, členka slovenskej reprezentácie v plávaní svojej vekovej kategórie. Významné plavecké úspechy dosiahli i Adelka Cengelová, Petronela Maráčková a Martina Vetešková.

Vo futbale sú naši žiaci registrovaní pod hlavičkou púchovského klubu, kde v jednotlivých kategóriách reprezentujú našu školu a aj klub mesta Púchov nielen na turnajoch (v minulosti postup až do krajských kôl), ale aj prostredníctvom účinkovania v lige SFZ. Medzi najlepších patria Erik Porubčan, Samuel Kres, Matej Kurej, Matej Obšivan, Samuel Drahuta a ďalší.

Základné informácie o športovej triede:

Čo je to športová trieda?

Športová trieda (ďalej len ŠT) v základnej škole je trieda určená pre žiakov 5. – 9. ročníka so športovým nadaním, pričom títo žiaci nemusia byť členmi klubu v danom športe.

Pre koho je určená?

ŠT je trieda určená pre športovo nadaných žiakov, v ktorej je systematická športová príprava súčasťou vyučovania. Činnosť v športovej triede je zameraná na optimálny rozvoj pohybových predpokladov žiakov pre konkrétne športové odvetvie a zvyšovanie ich športovej výkonnosti.

Ako prebieha vyučovanie v takejto triede?

Žiaci ŠT sa vyučujú tie isté predmety a v rovnakom rozsahu ako žiaci klasických tried, majú však navyše predmet – športová príprava. Predmet športová príprava sa ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vyučuje podľa osobitných učebných osnov vypracovaných v spolupráci so športovými zväzmi v súlade so zásadami športového tréningu.

Mgr. Peter Bílik