Múzeum vydáva publikáciu s dielami Imra Weinera-Kráľa

123

V týchto dňoch vychádza ďalšia odborná publikácia Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici s názvom ´Myšlienka, cit a technika v tvorbe Imra Weinera–Kráľa´. Autorkou je Mgr. Anna Šujanská, historička a kurátorka zbierky Weinerových obrazov; zostavovateľkou je Mgr. Petronela Rágulová, PhD. Pracovníčky múzea nadviazali úzku odbornú spoluprácu s PhDr. Dagmar Kudoláni Srnenskou, PhD., Mgr. Darinou Arce a Mgr.art Barborou Rajčanovou. Francúzsky preklad resumé zabezpečila Mgr. Tatiana Paholíková, pracovníčka slovenského veľvyslanectva v Paríži. Publikácia mohla vzniknúť najmä vďaka udelenej licencii od dcéry umelca Elise Champon Kral žijúcej taktiež v Paríži.

I keď nielen umelecká obec, ale aj široká verejnosť mala možnosť jednotlivé diela vidieť na viacerých výstavách a podujatiach umeleckého zamerania, kompletná zbierka obrazov Imra Weinera-Kráľa, deponovaná vo Vlastivednom múzeu v Považskej Bystrici, nebola ešte doposiaľ nikde publikovaná. Zámerom autorky bolo preto sprístupnenie diel považskobystrického rodáka formou reprezentatívnej publikácie, určenej pre každého, kto sa zaujíma o jeho tvorbu. V knihe, ktorá vychádza pri príležitosti 120. výročia narodenia I. Weinera-Kráľa je, okrem úvodného textu, zaradených 62 fotografií obrazov – akvarelov a olejomalieb – tematicky sa viažucich k Považskej Bystrici a jej okoliu, vrátane ich odborného popisu.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu, Trenčiansky samosprávny kraj a Spolok priateľov Imra Weinera-Kráľa.

Anna Šujanská, Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici