Májové aktivity ZŠ s MŠ sv. Margity

150

Ako dýcha sklo?

Dňa 2.5.2023 sa žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili na exkurzii v sklárňach Rona na Lednických Rovniach. Naši študenti mali možnosť nazrieť priamo do sklárskej výroby. Spoločne sme si prezreli jednak strojovú veľkovýrobu nápojového skla, ale boli sme zasvätení aj do tajov ručného fúkania skla. Následne nám bol ozrejmený postup leptania a dekorovania sklárskych výrobkov. Mohli sme tak na vlastnej koži zažiť priestory, kde takáto výroba, kontrola kvality vyrobeného skla a jeho balenie prebieha kedysi, aj ako to funguje teraz. Mnohých prekvapilo takého výrobné pracovné prostredie (teplo, hluk). Prehliadka potom pokračovala v exteriéri Lednického kaštieľa, kde sme boli oboznámení so stručnou históriou miestnej sklárskej výroby.

Bohužiaľ v celom areáli je zakázané fotiť, tak sme si urobili len jednu spoločnú pred kaštieľom, kde sídli vedenie spoločnosti. Na malú chvíľu sme si tiež odskočili do neďalekej mini zoo pozrieť danielov, jeleňa a muflónov čo sa žiakom veľmi páčilo. Po absolvovaní tejto poučnej exkurzie si všetci určite budeme viac vážiť poháre, z ktorých každodenne pijeme.

Cesta k jabĺčku

Dňa 3.5.2023 sme mali vzácnu návštevu z firmy Plantex, ktorá sa venuje pestovaniu ovocných stromčekov, drobného ovocia a z časti aj kvetov. Pani Ing. Janušková žiakom 1.-6. ročníka prišla predstaviť cestu, ktorú musí jablko vykonať od malého semienka až po plod. Žiaci sa dozvedeli aká dlhá je táto cesta a tiež aká náročná je táto práca, ktorá je z veľkej časti ručná a bez ktorej by sme nemali naše chutné ovocie.

Taktiež im bolo vysvetlené a ukázané akí hlavní škodcovia poškodzujú ovocné stromčeky, aké sú rôzne spôsoby ochrany ovocných stromčekov na jar pred mrazom a tiež akí sú hlavní opeľovači týchto plodín. Všetci sme si odniesli cenné poznatky a informácie a o to viac si budeme vážiť ovocie za ktorým je kus ľudského srdca. Od tejto spoločnosti deti dostávajú pravidelne už druhý rok čerstvý prísun ovocia a budúci rok pokračujeme v tejto akcii. Na záver prebehla diskusia a každý zúčastnený dostal krásne červené jabĺčko.

Ako sme si zabehli maratón?

V dnešnej dobe vedieme dosť uponáhľaný život a niekedy nemáme čas sa zastaviť a taktiež si často nenájdeme pre seba chvíľu času na športové aktivity. Preto sme sa na škole rozhodli pri príležitosti Svetového dňa pohybu ku zdraviu, ktorý bol tento rok 10.5.2023, niečo s tým robiť a dali sme si na škole výzvu: odbehnúť MARATÓN.

Pri predstave 42,2 km to na prvé počutie a po prvý krát bolo dosť odvážne, ale nepopustili sme. S nápadom prišla naša pani učiteľka Gabčová, zanietená učiteľka TSV a všetci sme s tým súhlasili. Nestanovili sme si žiadne odvážne časy a ani limity, cieľ nám bol jasný: Odbehnúť v rámci školy a so zapojením všetkých Náš MARATÓN.

Počasie nám tiež prialo a tak sme po 1. hodine mohli začať. Úvodné 2 kolá sme po krátkom príhovore o bezpečnosti odštartovali a odbehli spolu: pani riaditeľka Mišíková, pán zástupca Rečka, pani učiteľka Pobežalová, Gabčová, Rudincová. Potom sme prenechali štafetu žiakom V.A triedy a po nich nasledovali ostatné triedy spolu s učiteľmi.

Každý bežal podľa svojich možností, či už 2,3,4 koliečka (1 koliečko malo 100m) a ostatní ich pri tom povzbudzovali. Trieda striedala triedu a tak sme zo vzdialenosti rýchlo ukrajovali. Ani sme sa nenazdali a náš MARATÓN bol za nami a v celkom dobrom čase 3 h 25 min. Posledné kolo si spolu odbehli žiaci 9.A a dali bodku za vydarenou akciou.

Hoci čas nebol svetový, každý v tento deň pre seba niečo urobil a podľa danej odozvy, myslím , že pokračovanie je isté. Dokonca keď to všetko videli žiaci z MŠ, tak sa ozvali, že o rok máme s nimi počítať. A myslím, že to bol cieľ – trochu sa spolu rozhýbať a popri tom sa aj zabaviť.

ZŠ s MŠ sv. Margity