Majster Slovenska je znova zo ZUŠ v Púchove

482

Dňa 25. 5. 2017 sa v Bojniciach konala celoslovenská súťaž v hre na klavíri pod názvom „Piano v modernom rytme“. ZUŠ v Púchove reprezentovalo 13 žiakov. Noemi Faboková a Liliana Drábová získali bronzové pásmo v sólovej a i v štvorručnej hre. Miroslav Rábik získal pásmo strieborné. Žiaci sú z triedy Mgr. Márie Olšákovej.

Ema Michalcová, Michaela Šúriová a Adela Čviriková skončili v bronzovom pásme, Barbora Zieglerová v striebornom a Krístína Potáčová v zlatom pásme, kde skončila celkove na druhom mieste. Kristína obsadila zlaté pásmo i v štvorručnej hre. Žiakov pripravovala PaedDr. Daniela Sadloňová.

Z klavírnej triedy Mgr. Juraja Olšáka sa do súťaže prihlásilo 5 žiakov. Katarína Cekulová skončila v bronzovom pásme, Matiáš Guzma v striebornom, Tamara Chovancová a Mária Anna Špačková v zlatom pásme. Gabriela Paganíková po výbornom výkone zvíťazila. Obhájila tak prvenstvo z minulého roku. Prenesené do športovej terminológie je vo svojej kategórii dvojnásobnou majsterkou Slovenska v hre na klavíri. Gabika obsadila zlaté pásmo i vo štvorručnej hre. Všetkým súťažiacim a ich pedagógom blahoželáme, ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy a mesta a do ďalšej práce prajeme veľa podobných úspechov.

Mgr. Zdenka Tunegová, ZUŠ Púchov