Slovenská pýcha SĽUK v Púchove

435

Druhý deň festivalu Folklórny Púchov pokračoval opäť na ľudovú nôtu. V piatok večer sa púchovské Divadlo zaplnilo nadšencami ľudovej hudby a tanca. Svoj hudobno-tanečný program s názvom Krížom-krážom prišiel do Púchova predviesť Slovenský ľudový umelecký kolektív, známy pod skratkou SĽUK.

SĽUK sú profesionálnym umeleckým telesom viac ako 65 rokov. Vo svojich programoch upevňujú tradície a interpretujú tradičnú ľudovú kultúru. Inak tomu nebolo ani tentokrát v Púchove. Krížom-krážom bol plný najrôznejších folklórnych materiálov, nahrávok a skladieb, v ktorých sa diváci mohli stretnúť s motívmi, ktoré sú príznačné len pre slovenskú kultúru. Vidieť bolo teda na divadelných doskách viaceré etnografické regióny a rôzne časti Slovenska. Materiál sa vzťahoval vždy na iný región a popritom v sebe ukrýval detaily, ktoré sú pre každú oblasť špecifické ako napr. tance, nárečie, či kroje. Charakteristickými črtami programu boli  okrem špecifických tancov a spevu, aj prvky komédie, hravosti a veselosti slovenského národa.

Účinkujúcimi počas celého večera bol tanečný súbor v sprievode ľudovej hudby a spevácka skupina. Program Krížom-krážom je jedným z najnovších a zároveň aj jedným z najatraktívnejších programov SĽUKU. Vďaka silnej energii mladých tvorcov programu a profesionálnych tanečníkov, spevákov, či muzikantov a predovšetkým ich skvelých výkonoch bol SĽUK v Púchove umeleckým zážitkom.

Text a foto: Barbora Krchňavá