Cena tepla v Púchove na rok 2023 zostáva na úrovni schválenej ceny pre rok 2022

380

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. , ktorý je dodávateľom tepla v meste Púchov v priebehu mesiaca október informoval odberateľov tepla, že navrhovaná cena tepla na rok 2023 nebude vyššia ako schválená cena tepla pre rok 2022.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodol o výške ceny tepla na rok 2023 v meste Púchov. V Rozhodnutí ÚRSO číslo 0003/2003/T bola schválená cena tepla 0,0676 €/kWh pre variabilnú zložku a 191,0490 €/kW pre fixnú zložku.

Po prepočte dvojzložkovej ceny tepla na jednotkovú cenu bude v meste Púchov v roku 2023 výsledná cena tepla 103,647 €/MWh. Na rok 2022 bola regulačným úradom schválená cena tepla vo výške 106,058 €/MWh, takže v roku 2023 dochádza k medziročnému poklesu výslednej schválenej ceny o 2,27 %. Cena tepla v meste Púchov v roku 2023 zostane naďalej najnižšou v regióne.

Pri fakturovaní ceny tepla v priebehu roka 2022 si spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. neuplatnila schválenú výšku ceny tepla regulačným úradom. Počas celého roka 2022 bola všetkým odberateľom fakturovaná znížená cena tepla o 6,03% oproti schválenej cene.

V priebehu mesiaca november 2022 regulačný úrad uviedol, že má od teplárov cenové návrhy a vidí, že situácia pri cenách tepla je veľmi dramatická. Po prepočítaní jednotlivých návrhov je priemerný nárast ceny tepla pre domácnosti okolo 94 %. Veľmi zlá situácia je u cca 50 teplárenských podnikov s najväčším nárastom ceny pre domácnosti v priemere až o 300 %. Evidujeme pri niektorých teplárenských spoločnostiach nárast cien tepla až o 600 %, konštatuje ÚRSO. Tento scenár na základe horeuvedených skutočností v roku 2023 a ani v ďalších rokoch v meste Púchov zďaleka nehrozí.

Ako už pani primátorka JUDr. Katarína Heneková informovala, spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. má nakúpený zemný plyn na najbližšie roky za výrazne nižšie ceny ako sú momentálne na burze. Dokonca naše ceny plynu sú podstatne nižšie ako štátom zastropované ceny pre rok 2023. Ak nepríde v najbližších rokoch k nepredvídaným udalostiam z titulu vyššej moci, vieme garantovať stabilnú cenu tepla vo variabilnej zložke.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.